Grenzklang og Sprachklang

Kursus

Syng med på ”Grenzklang og Sprachklang”, som er er to spændende tværsproglige og tværfaglige sang- og sprogprojekter.

Se datoer

Grenzklang og Sprachklang - rim og musik på tværs af sprog

Fagligt indhold

Grænseklang/Grenzklang og sprogklang/Sprachklang er to tværsproglige og tværfaglige sang- og sprogprojekter.

Grenzklang består af et sanghæfte med seks nykomponerede sange med musik af Anders Møller og tekster af Mette Møller og Adeline Raahauge Muntenjon. I sangteksterne mødes det tyske og danske sprog, som rimes på tværs af hinanden, og sangene tager udgangspunkt i nære emner som familie og hverdagen.

Sangene suppleres af Sprachklang, et tilhørende undervisningsmateriale til tyskundervisningen på mellemtrinnet. Sangene kan bruges enkeltvis i tysktimerne, i en tværfaglig kontekst, eller på en fagdag, men kan også fint bruges som et fælles omdrejningspunkt i et grænseoverskridende elevmøde. Målet med dette materiale er at skabe en naturlig nysgerrighed for sprog og kultur i nabolandet.

Den primære målgruppe er elever i 5.- 6. klasse, men nogle af sangene kan også bruges i ind- og udskolingen. Alle deltagere får arbejdshæfter med hjem til afprøvning i egen klasse.

Undervisere på kurset er:

Anders Møller, komponist og musiker, Adeline Raahauge Muntenjon, tyskfaglig konsulent i projektet Grenz-genial og Kerstin Lehmann, sproglig konsulent i tysk og DSA i VidensBy Sønderborg.

Projekterne er udviklet med midler fra KursKultur 2.0 https://kurskultur.dk/kurskultur/og med støtte fra forlaget Dansk Sang.

KursKultur 2.0 bliver støttet af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling https://ec.europa.eu/regional_policy/da/funding/erdf/.

Du kan læse mere om Interreg Deutschland-Danmark på https://www.interreg5a.eu/dk/

Udbytte

Målet med dette materiale er at skabe en naturlig nysgerrighed for sprog og kultur i nabolandet.

Målgruppen

Kurset er for tysklærere og musiklærere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Niels Rebsdorf Konsulent, Billedkunst, idræt, madkundskab og musik
Karina Lund Kursussekretær
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Se datoer

Forløb