Grøn omstilling - Bæredygtig forretningsforståelse

Kursus

På dette fag lærer du, hvordan du og din virksomhed kan arbejde med bæredygtig udvikling og FN's 17 verdensmål. Du lærer at udpege hvor og hvordan, I kan arbejde med bæredygtighed i hverdagen, så det er afstemt jeres forretningsmodel, jeres værditilbud til kunden og virksomhedens daglige drift.

Se datoer

Fagligt indhold

Faget er meget anvendelsesorienteret, hvor du ikke alene får input fra underviser, men også får stor sparing fra medkursister fra andre virksomheder.

Læringen tager udgangspunkt i din hverdag, så du kommer hjem med ny viden, du kan implementere med det samme og dermed lægge grundstenene til jeres bæredygtige strategi.

Du lærer om

  • De vigtigste elementer i bæredygtighed - og hvilken relation de har til samfundets og virksomheders udvikling
  • De 17 verdensmål
  • Bæredygtige forretningsmodeller og værdikæder
  • Værktøjer til implementering af indsatser i relation til bæredygtighed

Udbytte

Når du er færdig med 'bæredygtig forretningsforståelse', kan du:

  • Bruge de vigtigste metoder og redskaber inden for bæredygtig forretningsudvikling og forretningsforståelse
  • Kortlægge og implementere mål og handlinger inden for virksomhedens forretningsområde i relation til bæredygtighed og de 17 verdensmål
  • Formidle de indsatser og mål, I har valgt, til relevante målgrupper, fx kolleger, samarbejdspartnere og kunder
  • Deltage i et tværfagligt samarbejde for at lave en forretningsmæssig strategi for bæredygtighed, og gennemføre de opgaver, der følger af denne strategi.

Niveau

Bæredygtig forretningsforståelse er et valgfag på Akademiuddannelsen i International Transport og Logistik. Faget kan bruges som et enkeltstående kursus eller som et valgfag fra en af de mange andre Akademiuddannelser.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig med relevant erhvervserfaring, der vil have hjælp til at omsætte viden om bæredygtighed og de 17 verdensmål til en konkret strategi.

Se datoer

Forløb