Grøn omstilling - Ledelse af bæredygtig udvikling

Kursus

Er du og din virksomhed ved at få øjnene op for bæredygtighed? Ønsker du som leder at føre din virksomhed i en mere bæredygtig retning? Så er ledelse af bæredygtighed noget for dig.

Se datoer

Få værktøjerne til at gennemføre en bæredygtig omstilling.

Udbytte

I Ledelse af bæredygtighed opbygger du som leder en forståelse af bæredygtighedsbegrebet, og hvordan du konkret kan anvende bæredygtighed i din ledelsespraksis. Du får kendskab til FN´s 17 verdensmål og får hjælp til at udvælge de 2-3 mest vigtige for din organisation, hvorefter du får et konkret værktøj til at omsætte verdensmålene til en bæredygtig forretningsudvikling.

Du får en række metoder og værktøjer til at klarlægge virksomhedens fremtidsplaner, til at motivere til bæredygtig omstilling og til at udarbejde en konkret strategi for en bæredygtig transformation i din ledelse.

Efter endt modul kan du

 • på et kvalificeret grundlag vælge at arbejde med de verdensmål, der skaber værdi for din virksomhed
 • Eksekvere på den bæredygtige omstilling i din virksomhed
 • Medskabende i forhold til at skabe engagement blandt dine medarbejdere, med de 17 verdensmål som omdrejningspunkt
 • Understøtte de forandringer, som din organisation ønsker at bære igennem.

Fagligt indhold

Modulet er inddelt på fire dage. Efter det afsluttede forløb har du en række konkrete værktøjer, som du kan bruge til at omsætte FN’s 17 verdensmål til en bæredygtig udvikling af din virksomhed.

Du kommer til at arbejde med bæredygtig ledelse i forhold til dit personlige lederskab. Derudover får du redskaberne til at kunne skabe et arbejdsmiljø, hvor dine medarbejdere kan bære forandringer igennem.

Hvad arbejdes der med i de fire undervisningsdage?

Dag 1: Bæredygtighed og de 17 verdensmål:

 • Bæredygtighed, og hvad begrebet dækker over
 • FN's 17 Verdensmål, og hvordan de kan skabe værdi i din bæredygtige omstilling
 • Den tredobbelte bundlinje - People, Profit og Planet
 • Forskellen mellem green washing og blue washing og ægte bæredygtige resultater
 • De tre perspektiver: global, lokal og individuel
 • Forskellen på en strategi og en bæredygtig strategi?
 • Værktøjer til mapping af, hvor din virksomhed er i forhold til de 17 verdensmål.

Dag 2: Bæredygtighed som omdrejningspunkt for forretningsudvikling

 • Hvordan bæredygtighed kan gøres til bundlinje
 • Verdensmål som incitament for innovation og vækst
 • Bæredygtighed, cirkularitet og win/win/win
 • 1-2-3-Bæredygtighedstrappen: et værktøj til at omsætte verdensmålene til konkret strategi og handlinger
 • Gap-analyse og identificering af indsatser
 • Fremtidskalibrering af de valgte indsatser

Dag 3: Bæredygtighed som omdrejningspunkt for organisationsudvikling

 • De 17 Verdensmål som omdrejningspunkt for mening og engagement, og fastholdelse af dine medarbejdere
 • Employer Branding med verdensmålene som omdrejningspunkt
 • Storytelling om arbejdet med bæredygtighed og medarbejdernes livscyklus
 • Ledelse af generationer i forhold til bæredygtighed og engagement
 • Måling af bæredygtighed

Dag 4: Sådan leder du en bæredygtig omstilling

 • Fra Big Bang implementering til værdiskabende involvering af dine medarbejdere
 • Identificering af potentialer og forløsende faktorer i din organisation
 • Frygt-læring-skaberkraft-modellen
 • Opbygning af forpligtende fællesskaber i din organisation omkring din forandring.

Målgruppe

Modulet er for dig, der som leder eller nøglemedarbejder ønsker at omstille din virksomhed og ledelsestilgang mod bæredygtige alternativer.

Eiler Skovbjerg, studiekoordinator Vejleder i ledelse og HR inden for diplom- og akademiuddannelse samt realkompetencevurdering (RKV)
Susanne Hansen Sekretær

Download

Uddannelsesretningens studieordning

Se datoer

Forløb