Indkøb med fokus på den grønne omstilling - Operationelt indkøb

Kursus

Bliv kvalificeret til at arbejde med indkøb i private og offentlige virksomheder i både Danmark og udlandet, hvor du kan kombinere viden om og få indsigt i indkøb generelt på et praktisk og strategisk plan.

Se datoer

Fagligt indhold

Du får en faglig specialisering inden for indkøb, hvor din forståelse og teoretiske viden om operationelle indkøbsbeslutninger bliver sat i spil.
Samtidig får du indsigt i juridiske elementer, leverandørvurderingsprincipper, indkøbsrelevante IT-programmer og får kendskab til handelspolitik og indkøb i forbindelse med den grønne omstilling.

Du lærer om

  • Indkøbets indvirkning på den øvrige organisation
  • Leverandørvurderingsprincipper
  • IT-anvendelser i forbindelse med indkøb
  • Indkøbets betydning for virksomhedens økonomi og grøn omstilling
  • Købeloven og CISG samt Incoterms

Udbytte

Du får kendskab til handelspolitikker, reklamationsbehandling, misligholdelse og force majeure, og det grønne bæredygtige indkøb, som du kan få gavn af i arbejdet med indkøb.

Efter Operationelt indkøb kan du

  • Foretage en faglig behandling af indkøb fra behovserkendelse til levering
  • Forholde dig til de modtagne oplysninger fra samarbejdspartnere
  • Vurdere og behandle modtagne tilbud
  • Forholde dig analytisk til indkøbets operationelle faser, herunder sammenhængen mellem indkøb, økonomi og den grønne omstilling

Niveau

Operationelt indkøb er et obligatorisk, retningsspecifikt modul på uddannelsesretningen Indkøb.

Modulet hører under akademiuddannelse i International transport og logistik og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig med relevant erhvervserfaring, som vil forestå indkøb.

Se datoer

Forløb