Indkøb med fokus på den grønne omstilling - Strategisk indkøb

Kursus

Bliv kvalificeret til at arbejde med indkøb i private og offentlige virksomheder i både Danmark og udlandet gennem teoretisk viden og praktiske erfaringer med indkøb på strategisk plan.

Se datoer

Fagligt indhold

Du får en faglig specialisering inden for indkøb set i relation til grundlaget for strategiske og taktiske beslutninger i virksomheden, herunder også indkøb i forhold til den grønne omstilling.

Endvidere arbejder du med forhandlingsteknikker, med CSR og får kendskab til indkøbsrelevante IT-systemer.

Du lærer om

  • Indkøbsstrategier og -beslutninger
  • Leverandørvalg, -kontrakt og produktansvar
  • Miljø, kvalitet, CSR og indkøb i forbindelse med den grønne omstilling
  • Central og decentral placeret indkøb

Udbytte

Du lærer at gennemføre en forhandling, hvor du analyserer leverandørporteføljen med henblik på at udarbejde en leverandørstrategi.

Gennem analyserer kan du vurdere en virksomheds indkøbssituation og udarbejde løsninger i form af strategiske og taktiske tiltag indkøbsmæssigt.

Efter Strategisk indkøb kan du

  • Anvende Kraljic-modellen samt ABC-analyser for varer og leverandører
  • Skitsere indholdet i en leverandørkontrakt
  • Udarbejde en indkøbsstrategi med udgangspunkt i differentieret indkøb
  • Lave en indkøbsstrategi med fokus på den grønne omstilling
  • Perspektivere og vurdere resultaterne af analyserne i forhold til valgte teorier og metoder

Niveau

Operationelt indkøb er et obligatorisk, retningsspecifikt modul på uddannelsesretningen Indkøb.

Modulet hører under akademiuddannelse i International transport og logistik og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, som vil specialisere dig inden for indkøb med fokus på strategi, forhandling og den grønne omstilling.

Se datoer

Forløb