Guided Writing

Kursus

Differentieret og struktureret skriveundervisning i indskolingen. Få inspiration til at anvende dine elevers tekster til undervisning i bl.a. fonologi og grammatik.

Tilmeld

En undervisningsmetode du straks kan tage i brug.

Fagligt indhold

På kurset får du idéer til, hvordan du kan sætte skriveundervisningen i gang, og hvordan du kan give eleverne feedback på deres tekster.

Kurset vil være praksisnært, og du får mulighed for at afprøve forskellige elementer af metoden.

Udbytte

Du får kendskab til, hvad Guided Writing er, og hvordan du kan bruge metoden i din undervisning.

Du får kendskab til, hvordan du nemt kan undervisningsdifferentiere og sætte mål i din skriveundervisning.

Du får kendskab til, hvordan du kan undervise i fonologi, grammatik m.m. i dine elevers egne tekster og samtidig oparbejde en ordbank.

Du får konkrete opgaver med hjem, som du kan bruge i din undervisning.

Målgruppen

Dansklærere i indskolingen, børnehaveklasseledere og læsevejledere

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Louise Duus Skovbjerg Konsulent, dansk indskoling og børnehaveklassen
Karina Lund Kursussekretær
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Tilmeld

Forløb