Håndværk & design som valgfag

Kursus

Bliv klædt på til valgfaget håndværk og design. Kurset giver dig overblik over spændende læringsmuligheder, undervisningsplaner og logistikken omkring undervisningen og prøveformen.

 

Der er stadig ledige pladser

Tilmeld

Faglig indhold

Der gives information om valgfaget, den praktiske prøve og dets muligheder i folkeskolen. Endvidere arbejdes der praktisk med ideer til, hvordan valgfagets kan etableres med innovativt og entreprenant indhold.

Konkret vil dette kursus give:

 • Et indblik i hvad praksisfaglighed betyder for undervisningen
 • Hvilke konsekvenser det vil få for planlægningen af undervisningen i valgfaget
 • Indblik i hvordan en prøve i valgfaget kan komme til at se ud
 • Kendskab til den reviderede læseplan og dens betydning for undervisningen i det obligatoriske område
 • Konkret arbejde i faget med en praktisk opgave i relation til prøven i håndværk og design
 • Kurset vil bestå af oplæg, diskussioner om håndværk, design, og om fagets didaktik, hvor fokus på kreative og eksperimenterende arbejdsprocesser, praksisfaglighed og håndværkets kvalificering er i centrum.
 • I forbindelse med de to første undervisningsgange, vil der med afsæt i de kompetencemål, der knytter sig til faget, bliver aftalt og udarbejdet aktionslæringsforløb, som du skal gennemføre på din skole mellem anden og tredje kursusdag

På kursets sidste to undervisningsgange følges der op på aktionslæringsforløbene med henblik på videndeling og erfaringsudveksling.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Udbytte

Kurset er praktisk anvendeligt og giver inspiration til undervisning i valgfaget håndværk og design med teori og med praktisk værkstedsarbejde.

Du bliver i stand til:

 • At tilgodese kompetencemålene i håndværk og design
 • Opbygge årsplaner
 • Afholde prøve i faget
 • Mestre elementære teknikker
 • Omsætte teori til praksis

Dine håndværksmæssige kompetencer udfordres, når der arbejdes under fælles overskrifter med idéudvikling og designprocesser frem til færdige produkter og forløb. Du få erfaringer og udfordringer med forskellige samlingsteknikker.

Deltagerne er aktivt deltagende og arbejder håndværksmæssigt og eksperimenterende med forskellige former for materialer og kendte som nye teknikker og metoder. Arbejdsformerne vil veksle mellem oplæg, værkstedsarbejde, dialog, gruppearbejde og individuel fordybelse

Målgruppe

Kurset er målrettet uddannede sløjd- og håndarbejdslærere samt håndværk- og designlærere som skal varetage undervisningen på valgfaget samt undervisere fra erhvervsskoler, der skal samarbejde med grundskolen om faget.

Ove Krog Eskildsen Underviser
Rachel Zachariassen Undervisning, konsulentarbejde og kulturprojekter
Karen Hempler Andreasen Sekretær
Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb