Kursus i håndværk og design Middelfart Kommune for lærere på mellemtrinnet

Kursus

Kurset i faget håndværk og design tager afsæt i kompetencemålene for undervisningsfaget håndværk og design på læreruddannelsen. Deltagerne vil blive inspireret og udvikle deres kompetencer til at undervise i faget

Tilmeld

Målgruppe

Uddannede lærere med undervisningserfaring i håndarbejde, sløjd eller håndværk og design.

Sted

Undervisningen foregår på Hyllehøjskolen i Middelfart Kommune

Tidspunkter
Undervisningen er på i alt 30 timer og foregår 11. – 12. og 18. -19. januar og 1. februar 2022 i tidsrummet kl. 9.00 – 15.00 i foråret 2022.

Mål

Deltagerne vil få kompetencer til at varetage undervisningen i håndværk og design på mellemtrinnet og vil opnå færdigheder og viden inden for de 4 kompetenceområder, der er på undervisningsfaget:

  • Håndværk og teknologi
  • Design - proces og produkt
  • Innovation, entreprenørskab og materiel kultur
  • Fagdidaktik

Målet er, at deltagerne efter kursusforløbet kan planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle varierede læringsforløb i faglige værksteder med relevante materialer og teknologier.

Indhold

På kurset vægtes dannelsen af ny faglighed for håndværk og design, hvor forskellige tilgange til læring afprøves og styrkes. Kernen i faget er den håndværksmæssige tilgang til materialer og arbejdsmetoder, samt indsigt i idéudviklingsmetoder og forskellige former for designprocesser. Der arbejdes såvel individuelt som i fællesskab med forskellige former for designprocesser i fremstilling af håndværksmæssige produkter.

Kurset er bygget op omkring følgende indhold:

Hver dag teoristart i forhold til dagens indhold og kompetenceområder:

  • Dag 1: Arbejde i frisk træ med grundlæggende håndværktøjer i forhold til design
  • Dag 2: Arbejde med grundlæggende samlingsformer i træ med hensyntagen til design
  • Dag 3. Arbejde i andre materialer
  • Dag 4: Arbejde med de elevtilladte maskiner og relevante elevopgaver.
  • Dag 5: Opsamling omkring det obligatoriske fag og arbejde på tværs af materialer og teknikker. Teoriarbejde med årsplaner og indsigt i valgfaget.

Kursusindhold på tværs af de enkelte kursusdage:

1: Deltagerne introduceres til håndværk og designfaget.

2: Der er fokus på deltagernes arbejde med grundlæggende teknikker og forarbejdningsmetoder primært fra træ/metalområdet. Design vil i forskelligt omfang blive vægtet gennem hele forløbet, og håndværket vil hele tiden være i relation til det nye fag. Deltagernes individuelle håndværksmæssige kompetencer udfordres, når der arbejdes eksperimenterende med forskellige udtryksformer.

3: Med afsæt i område 1 og 2 arbejdes med en praktisk og teoretisk tilgang til begreberne design, håndværk, innovation og entreprenørskab. Innovation og entreprenørskab har fokus på at skabe og handle på tanker og ideer, der skaber værdi for andre. Her præsenteres deltagerne for opgaver, hvor der skal tages stilling til funktionalitet, æstetik og kommunikative værdier med fokus på udvikling og nyskabelse.

Endvidere arbejdes med fokus på materiel kultur, åben skole, praksisfaglighed og bæredygtighed i faget.
Arbejdsformerne vil veksle mellem teoretiske og didaktiske oplæg, dialog, og værkstedsarbejde,

Hanne Gregersen Kursussekretær
Ove Krog Eskildsen Underviser
Tilmeld

Forløb