Håndværk og design i 3.-4. klasse

Kursus

På dette kursus gives konkrete ideer til undervisning i 3. og 4. klasse i håndværk og design. Der arbejdes med produkter i bløde og hårde materialer.

Tilmeld

Faglig indhold

Med afsæt i et didaktisk oplæg drøftes og arbejdes der med hvordan undervisningen i håndværk og design i 3. og 4. klasse kan tilrettelægges. Vi ser på hvilke kompetencer der er fordelagtige for en lærer i faget at besidde og hvordan en god progression i det obligatoriske håndværk og designforløb sikres.

Du vil på kurset få konkrete ideer til din undervisning, som du kan bruge direkte i din undervisning. Hvis du ikke har så mange kompetencer i enten de hårde eller bløde materialer vil du på kurset få mulighed for at oparbejde kompetencer i det felt du ikke er så stærk i.

Kurset henvender sig til undervisere, som konkret står og mangler ideer til undervisningen i håndværk og design i 3. og 4. klasse. Ideerne vil både omfatte materialekombinerede produkter og produkter uden kombination af materialer.

Udbytte

Kurset giver beredskab og inspiration til at kunne håndtere håndværk og design i 3. og 4. klasse både teoretisk og med praktisk værkstedsarbejde.

Målgruppe

Målgruppen er lærere og pædagoger. Det vil være en fordel, hvis lærerne er uddannet i håndværk og design.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Rachel Zachariassen Undervisning, konsulentarbejde og kulturprojekter
Karen Hempler Andreasen Sekretær
Tilmeld

Forløb