Håndværk og design som valgfag

Kursus

Kom og få en grundig indføring i håndværk & design som valgfag, den afsluttende prøve samt nogle brugbare redskaber til at vurdere en god prøve.

Tilmeld kursus

Praksisfagligheden i skolen i håndværk & design

Fagligt indhold

Der gives information om valgfaget, den praktiske prøve og dets muligheder i folkeskolen. Endvidere arbejdes der praktisk med ideer til, hvordan valgfagets kan etableres med innovativt og entreprenant indhold.

Konkret vil dette kursus give:

  • Et indblik i hvad praksisfaglighed betyder for undervisningen
  • Hvilke konsekvenser det vil få for planlægningen af undervisningen i valgfaget
  • Indblik i hvordan en prøve i valgfaget kan komme til at se ud
  • Kendskab til den reviderede læseplan og dens betydning for undervisningen i det obligatoriske område
  • Konkret arbejde i faget med en praktisk opgave i relation til prøven i håndværk og design

Kurset vil bestå af oplæg, diskussioner om håndværk, design, og om fagets didaktik, hvor fokus på kreative og eksperimenterende arbejdsprocesser, praksisfaglighed og håndværkets kvalificering er i centrum.

I forbindelse med de to første undervisningsgange, vil der med afsæt i de kompetencemål, der knytter sig til faget, bliver aftalt og udarbejdet aktionslæringsforløb, som du skal gennemføre på din skole mellem anden og tredje kursusdag.

På kursets sidste to undervisningsgange følges der op på aktionslæringsforløbene med henblik på videndeling og erfaringsudveksling.

Udbytte

Målet er, at du kommer hjem med viden og inspiration, som er direkte anvendelig i din undervisning i håndværk og design i valgfaget. Du får indblik i og mod på at undervise i valgfaget og føre til afgangsprøve håndværk og design.

Målgruppen

Undervisere, der underviser i eller skal undervise i håndværk og design som valgfag.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe m/brød og frugt

Niels Rebsdorf Konsulent, Billedkunst, idræt, madkundskab og musik
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus

Forløb