Hands on på LST i den ordblindevenlige undervisning

Kursus

Kurset vil tage afsæt i den nyeste viden om læse- og skriveteknologi (LST) og vil i høj grad omhandle de didaktiske muligheder og udfordringer, der følger med brugen af LST.

Se datoer

Læse - og skriveteknologi i et inkluderende perspektiv

Fagligt indhold

Kurset vil veksle mellem teori og praksis og have fokus på:

  • Konkret arbejde med Læse – og skriveteknologi. Der arbejdes fx med tale-til-tekst, ordforslagsprogrammer og digital oplæsning.
  • Hvordan kan læse- og skriveteknologi understøtte elevernes deltagelse i læringsfællesskabet?
  • Hvordan udvikler og anvender eleverne LST-baserede læse- og skrivestrategier?
  • Eksempler fra praksis, som kan styrke ordblinde elevers deltagelse i alle fag.

Udbytte

Kursisterne bliver introduceret til læse- og skriveteknologi og hvad skal der til for at programmerne integreres hensigtsmæssigt? Gennem hands – on, praksisnære eksempler og didaktiske overvejelser er kursets indhold direkte overførbart til den almene undervisning i skolen

Målgruppen

Kurset er for lærere, læsevejledere, konsulenter og andre der arbejder med tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning, der rummer ordblinde elever, som anvender LST som kvalificerende redskab.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Louise Duus Skovbjerg Konsulent, dansk indskoling og børnehaveklassen
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Se datoer

Forløb