Historie - et spændende fag

Kursus

Hvad skal vi med historiefaget, og hvordan kan du gennem forskellige tilgange og metoder understøtte at elever oplever faget som relevant og interessant? Historie kan sagtens være et spændende fag med de rette redskaber. 

Tilmeld kursus

Historie – et spændende fag - men hvordan?

Faglig indhold

Undervisningen i historie bliver af elever ofte beskrevet som kedeligt, teksttungt og ikke relevant for deres fremtid. Det behøver ikke at være sådan. På dagen vil vi komme rundt om mange læremidler og ideer til metoder, der aktiverer eleverne og understøtter fagets relevans.

Vi skal i løbet af dagene bruge hinanden til at finde de gode eksempler.

Udbytte

  • Bliver opdateret på fagdidaktikken
  • Får inspiration til nye læremidler og metoder i faget
  • Går fra kurset med konkrete ideer til undervisningen, der kan bruges med det samme.

Målgruppen

Lærer, der underviser i historie primært fra 6. – 9. klasse.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Astrid Danielsen Konsulent, Kulturfag
Tilmeld kursus

Forløb