Historielærernes dag 2020

Kursus

HUSK tilmeldingsfrist 21. september 2020

Tilmeld kursus

Historie som fortælling - mellem fakta eller fiktion?

Program:

8.45 - 9.30     Morgenkaffe og mulighed for at møde forlagene

9.30 - 9.45     Velkomst og sang

9.45 - 10.30   Kan elever møde fortiden? v/ ph.d Loa Bjerre

Hvordan kan historielærere med enkle greb og på en lødig måde skabe en undervisning, som åbner for fortidigt fremmede verdener og logikker, som eleverne er både dygtige til og engagerede i at møde?

10.30 - 11.20 Historien på tv - og andre platforme v/ Producent og tilrettelægger Liv Thomsen

Hvordan formidler man svært tilgængeligt stof om kunst, kultur og historie på massemediets præmisser underholdende uden at gå på kompromis med sagligheden? Hvordan balancerer man mellem fakta og fiktion? Hvordan formidler man danmarkshistorien på TV fra en periode før de levende billeder? Og hvordan ser fremtidens historieformidling ud? Oplægget vil blive krydret med klip fra produktioner.

Liv Thomsen har arbejdet med bl.a. serierne 1800-tallet på vrangen, På Sporet af Dronningerne og senest Danmarkshistorien på vrangen.

11.20 - 11.35   Pause - Kaffe og frugt

11.35 - 12.30   Workshoprunde 1 á 55 minutter 

12.30 - 13.10   Frokost

13.10 - 14.05   Workshoprunde 2 á 55 minutter

14.05 - 14.25   Kaffepause

14.25 - 15.10   “Dengang danskerne var chefer. Om at huske og forstå den dansk-grønlandske historie” v/ forfatter Iben Mondrup

I 60’erne kommer Eva og Berthel hjem til Danmark med to adopterede børn efter en årrække i Grønland. Forholdet mellem Eva og Berthel samt Grønland og Danmark knager. De to børn, Tabita og Vitus, skal finde sig til rette i en familie, hvor fortiden helst skal udslettes, fordi den er sprængfuld af fortielser og spændinger imellem to kulturer og imellem de voksne, der skal forestille at passe på børnene.

I oplægget fortæller jeg om min opvækst i Grønland i halvfjerdserne og firserne – en tid med store omvæltninger, der danner ramme for arbejdet med romanen Tabita.

15.10 - 16.00   Hvorfor overhovedet fortælle historier? v/Historiker Asser Amdisen

Historie bliver tit regnet for kedeligt og ligegyldigt, men er både et fundament for et meningsfuldt liv – og en kæmpe opgave for os. Hvis det er kedeligt eller irrelevant, så er det vores egen skyld.

Workshops

Du bedes vælge to workshops.

A) Øjnene, der ser – hvad hjernen forstår v/Kamma Poulsen-Hansen, Kolding Stadsarkiv

I workshoppen arbejder vi med nogle konkrete øvelser ud fra det arkivmateriale, der ligger bag de historiske fortællinger, som eleverne møder i forløb på Kolding Stadsarkiv. Der sættes gennem forskellige greb fokus på begreber som fakta og forforståelse. Formålet er at træne eleverne i både at udnytte deres eksisterende viden, men også i at lægge den fra sig, og derigennem at blive opmærksom på kilders udsagnskraft og dermed kildekritikken.

B) Fiktive mordgåder - tag del i opklaringsarbejdet gennem kildearbejde i en museal ramme v/ Dorthe Godsk Larsen og Louise Dahl Christensen, Roskilde Museum

Roskilde Museum har udviklet et undervisningstiltag med afsæt i fiktive mordgåder. Tilgangen understøtter en undersøgende og problemorienteret historieundervisning og iscenesætter både museets rum og genstande i en ny ramme.

C) Mødet mellem livsverden og verdenshistorie v/ Lone Bækgaard Venderby, Hjørring Lokalarkiv.

I workshoppen prøver vi kræfter med opgaver, der bringer store globale begivenheder helt ind i elevernes egen baghave gennem lokalt kildemateriale fra Hjørring Kommunearkiv fra Besættelsestiden og Den kolde krig. Vi arbejder bl.a. med kildekritiske øvelser og historiske scenarier, der tager udgangspunkt i lokalområdet. Lær hvordan lokalhistorien kan være med til at styrke elevernes historiebevidsthed og gøre fjerne fortællinger om fortiden nærværende og konkrete i elevernes hverdag.

D) Lad os undre os sammen! Kildearbejde og perspektiv i børnehøjde v/ Lektor Heidi Eskelund Knudsen, UCL Historie Lab

Workshoppen handler om kildearbejde og kildebegreb omsat til børneperspektiv. Der er fokus på inspiration til legende og undersøgende arbejde med forskellige kilder til viden om noget fortidigt. På grundlag en kortfattet introduktion får deltagerne lov til at afprøve og diskutere konkrete øvelser.

Målgruppen er historielærere i indskoling og mellemtrinnet, men andre er også velkomne.

E) Sange om Historie – kan fællessange formidle historie for børn og unge? v/ Lektor Poul Kjær Lauridsen, UCL Læreruddannelsen

Workshoppen handler om hvordan man kunne arbejde med at inddrage kendte og ukendte fællessange i historieundervisningen. Og lidt om hvordan man kan gøre, hvis man nu ikke selv mener, at man vil ”synge for”. Vi vil høre og synge sange, hvor der er historisk indhold direkte i teksten, og sange, hvor det historiske danner baggrund for en forståelse af teksten.

F) På jagt efter fakta, inspireret af fiktion v/ Ph.d. Marianne Dietz, Historie Lab

Workshoppen er en hands-on indføring i balancen mellem fakta og fiktion, når eleverne spiller historiske rollespil i undervisningen. Deltagerne vil få et kort oplæg om, hvordan historiske rollespil, som fiktiv ramme for historiske begivenheder, kan inspirere eleverne til at undersøge problematikker og forhold i fortiden, samt blive introduceret til et rollespil, som også vil blive afprøvet i praksis. Der afsluttes med en kort drøftelse af, hvordan spilscenariet i det konkrete rollespil forholder sig til fakta og fiktion.

 

Tilmelding til Roskilde den 22. oktober 2020 på:

https://phabsalon.dk/arrangementer/arrangement/historielaerernes-dag-2020/

Tilmeld kursus

Forløb