Historielærernes dag 2023

Kursus

På Historielærerens Dag 2023 kommer det til at handle om, hvordan vi underviser i krig. Mens Rusland og Vesten igen spiller med musklerne, så indhentes historielæreren af fortiden, og af elevernes forståelse af, hvad historie er, og hvad historie kan bruges til.

Mød op på dagen og vær med til at drøfte, hvordan vi som historielærer, med udgangspunkt i den aktuelle situation i Europa, kan sætte fokus på fortidens krige og konflikter - og derigennem udvikle elevernes historiske bevidsthed.

Se datoer

Krig i Europa – i historisk perspektiv

Program 

8.45 - 9.30
Morgenkaffe og mulighed for at møde forlagene

9.30 - 9.45
Velkomst og sang

9.45 - 10.30
Krig i Europa – hvordan kan vi som historielærere i en konkret og praksisnær kontekst arbejde med krig både i dag og engang?
v/ René Bank Isager, Master i Mellemøststudier, historielærer og forfatter

Krigen i Ukraine giver historielæreren en unik – omend på en trist baggrund – mulighed for at inddrage en krig forankret i elevernes livsverden, der kan tjene som brobygger til andre, tidligere krige i historien. René arbejder som folkeskolelærer og er netop udkommet med bogen “Krigen i Ukraine” med målgruppen indskoling/mellemtrin.

10.30 - 10.40
Pause

10.40 - 11.20
Rusland mellem styrke og sårbarhed – i dag, i går og i morgen
v/ Niels Bo Poulsen, Chef for Forsvarsakademiets Institut for Strategi og Krigsstudier

I dette oplæg sættes der fokus på forudsætninger for krigen i Ukraine: Den russiske ledelses verdensbillede; det politiske og militære system, som har muliggjort krigen; og hvorfor befolkningen i betydelig grad accepterer eller ligefrem støtter krigen. Indenfor alle tre områder er Ruslands fortid på spil på forskellige måder.

11.20 - 11.35
Pause - Kaffe og frugt

11.35 - 12.30
Workshop-runde 1 á 55 minutter 

12.30 - 13.10
Frokost

13.10 - 14.05
Workshop-runde 2 á 55 minutter

14.05 - 14.35
Kaffepause og Bazar

14.35 - 15.30
Populærkulturens kolde krig
v/ Rasmus Rosenørn, museumsinspektør, RAGNAROCK

Den kolde krig var også en kamp om hjerner og hjerter. Med populærkulturen som våben var det let at fremmane politiske og kulturelle venne- og fjendebilleder på den kolde krigs ideologiske kampplads.

15.30-15.40
Afrunding - farvel og på gensyn!

Workshops.
Der skal vælges 2 workshops.

Tæt på besættelsens virkelige personer - Rigsarkivets materiale Veje i Krig
v/ Mai-Brit Lauritsen og Annette Østergaard Schultz, arkivarer

Gå på opdagelse i kilderne og tag stilling til dilemmaer, som aktive unge - fra sabotør til østfrontfrivillig - stod i. “Veje i Krig” bugner af kilder og inviterer til analyse, sammenhængsforståelse, problemformulering, fremstilling. Få en introduktion til materialet og de mange måder du kan inddrage det i din undervisning.

Den kolde krig – også lokalt og regionalt
v/ Lars Allan Haakonsen, lærer og pædagogisk konsulent

Undervisningen omkring Den kolde krig kan for eleverne virke fjernt og betydningsløst. Den handlede om en krig, der aldrig kom, og om en mur i Berlin, der forsvandt før de blev født. Denne workshop ser på, hvordan man inddrager både det lokale og regionale i undervisningen om Den kolde krig. På workshoppen gives konkrete eksempler på forløb til udskolingens elever.

Bevægelse og faglig læring i historiefaget
v/ Rudi Lauridsen, Lektor i historie og idræt på Sct. Knuds Gymnasium i Odense

Du afprøver og får inspiration til flere forskellige undervisningsmetoder, som kan anvendes til at kombinere bevægelse med faglig læring i din historieundervisning. Metoderne der præsenteres på workshoppen kræver ikke specialindrettede lokaler eller mange remedier, men kan inddrages i en almindelig undervisningssituation.

Historiske sange i Højskolesangbogen
v/ Stefan Teilmann Laub Nielsen, lektor

En historisk sang kan fortælle os om den fortid, som den beskriver, og den samtid som den blev til i. Historiske sange er ikke fra 1800-tallet – der skrives nye sange om historien, og nye melodier kommer til. Syng, lær og reflekter i fællesskab. Workshoppen giver inspiration til forskellige historiske sange til forskellige historiske emner og temaer - også dem der handler om krige og konflikter.

”Skriv dagbog som om du var soldat i en skyttegrav i 1. verdenskrig”. Hvordan konstatere vi, om en elev har opnået historisk empati?
v/ Loa Bjerre, lektor, UCL

I workshoppen analyseres konkrete elevprodukter, hvor eleven skal indleve sig i en fremmed tid, og vi arbejder på den baggrund med hvordan vi som lærere kan stille bedre spørgsmål i opgaver til elever i alle aldre, for at sikre mulighed for at styrke dem og kunne vurdere dem historiefagligt. 

Rollespils- og dilemmabaseret undervisning i krig – i autentiske rammer
v/ Malene Skov Norup, Skoletjenesten Københavns Befæstning

I denne workshop præsenteres to koldkrigsundervisningsforløb - Mission Kold Krig i Ejbybunkeren og Danmark Under Angreb i Kommandocentralen under Frederiksberg Rådhus. Workshoppen vil give indblik i de didaktiske overvejelser samt give mulighed for at afprøve udvalgte rollespils- og dilemmabaserede aktiviteter fra undervisningsforløbene som inspiration til egen praksis.

Målgruppe

Undervisere og studerende i faget historie, særligt historielærere i grundskolen.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning

Historielærernes dag 2023 i Roskilde torsdag den 26. oktober

Astrid Danielsen Konsulent, Kulturfag
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær

Se datoer

Forløb