Hukommelsesstrategier for elever med dysleksi og andre læringsudfordringer

Kursus

Viden om hukommelseslagre og arbejdshukommelsen kan være med til at klarlægge, hvordan man kan gribe læring og undervisning an, så eleverne får mere ud af timerne. Der vil være et særligt fokus på elever med dysleksi og andre læringsudfordringer.

Se datoer

Sæt hukommelsesstrategier på skoleskemaet for alle elever

Fagligt indhold

Som underviser kan man nogle gange undre sig over, at det, man har sagt eller undervist i, langt fra altid stemmer overens med, hvad eleverne har hørt, lært og forstået. Læring og hukommelse er to sider af samme sag, og derfor er det væsentligt, at vi i skolen interesserer os for hukommelsen og underviser eleverne i, hvad der styrker denne, så de ikke kun lærer hvad de skal huske, men også hvordan.

Direkte undervisning i hukommelsesteknikker og hukommelsesstrategier kan være med til at styrke elevernes forståelse af læring og hukommelse som noget, man kan blive god til - ikke som noget man enten er god eller dårlig til. En god hukommelse er noget der skabes - ikke noget man er født med.

På kurset vil der være et særligt fokus på arbejdshukommelsen, fordi det netop er denne del af hukommelsen, der kan være en flaskehals for læring for børn med dysleksi og andre læringsudfordringer. En større forståelse for arbejdshukommelsen kapacitet og for de hukommelseslagre vi trækker på, når vi skal koble ny viden med eksisterende viden, vil give indsigt i, hvordan undervisning bør tilrettelægges, så alle børn har mulighed for at tilegne sig det stof, som læreren ønsker at formidle.

Udbytte

På dette kursus får du viden om, og inspiration til, hvordan du kan sætte hukommelse på skoleskemaet for alle elever. Kurset har særlig fokus på, hvordan du som lærer, gennem didaktiske greb, kan gøre det lettere for børn med dysleksi og andre læringsudfordringer at tilegne sig det faglige stof i undervisningen. Du vil på kurset få viden og værktøjer, der kan bruges direkte i undervisningen, samt inspiration til, hvordan undervisningen på jeres skole kan blive mere hukommelsesvenlig.

Målgruppen

Lærere, vejledere og skoleledere

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Louise Duus Skovbjerg Konsulent, dansk indskoling og børnehaveklassen
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Se datoer

Forløb