Hvilken kasket har du på?

Kursus

God pædagogik i skolens skiftende arenaer.

Hvad sker når du og eleverne skifter mellem skole og SFO? Hvilken myndighed har du i hhv. skolen/SFO'en? Hvad er elevens rolle i skolens arenaer?

Se datoer

Faglig indhold:

  • Du får redskaber til at forstå hvordan skiftende miljøer påvirker pædagogikken
  • Du får et sprog til at italesætte det der kan være svært at sætte ord på i skift mellem skoletid og SFO-tid
  • Du bliver fagligt styrket i fritidspædagogikkens berettigelse i en skolekontekst

Udbytte:

  • Du kan fremadrettet sætte ord på hvilken betydning det har, at pædagogikken udspiller sig i forskellige rum
  • Du kan argumentere for, at fritidspædagogikken er en væsentlig del af elevens skoledag
  • Du kan aktivt understøtte gode pædagogiske miljøer på tværs af skole- og SFO-tid

Målgruppen:

Er pædagog eller leder der arbejder på tværs af skolens pædagogiske miljøer

Karen Hempler Andreasen Sekretær

Se datoer

Forløb