Hvordan udfordrer vi de dygtigste elever i matematik

Kursus

Få inspiration til, hvordan du kan udfordre de dygtigste elever i 7.-9. klasse i matematik.

Se datoer

Få ideer til, hvordan du kan udfordre de dygtigste elever i matematik.

Fagligt indhold

Mange dygtige elever er langt foran resten af klassen i deres forståelse af matematik. Hvordan udfordrer man disse elever uden blot at give dem mere teori? Kurset har fokus på, hvordan man udfordrer de dygtige elever med opgaver, der har fokus på problemløsning, og som kræver en eksperimenterende tilgang. Vi ser både på lukkede opgaver, hvor man skal se systemer, opstille hypoteser osv., men også på mere åbne opgaver, hvor eleverne skal løse virkelige problemer. 

På første kursusdag vil du se en masse eksempler på opgaver, der kræver, at eleven har en eksperimenterende tilgang og udforsker problemstillinger. I de lukkede opgaver har vi fokus på, hvordan opgaver er bygget op, så eleverne skal prøve sig frem, se systemer, opstille hypoteser og argumentere for dem. I de åbne opgaver ser vi på, hvordan opgaverne er konstrueret, så eleven skal løse et virkeligt problem, bliver udfordret matematisk og har mulighed for selv at opbygge et løsningsforslag, samtidig med at der er klare rammer. 

Mellem de to kursusdage har du mulighed for at afprøve nogle af opgaverne i undervisningen, og på anden kursusdag har vi fokus på, hvordan man udvikler opgaver, og hvor der er inspiration at hente. 

Udbytte

Du vil få konkrete eksempler på opgaver, du kan bruge direkte i din egen undervisning, og du vil få inspiration til hvordan du kan udfordre de fagligt dygtigste elever i matematikundervisningen.

Målgruppen

Matematiklærere i 7.-9. klasse og matematikvejledere.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe/the med kage.

Rikke Teglskov Konsulent, Matematik
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær

Se datoer

Forløb