Inkluderende undervisning af ordblinde elever med læse- og skriveteknologi

Kursus

Har du eller dit team brug for mere viden om, hvordan I udvikler en didaktik, der kan understøtte et inkluderende og ordblindevenligt læringsmiljø for den ordblinde elev?

Se datoer

At arbejde didaktisk med kompenserende IT

Faglig indhold:

  • Læse- og skriveteknologi
  • Ordblindevenlig didaktik
  • Mestringsoplevelser og motivation

 

Udbytte

Kurset lægger op til, at I får værktøjer til at arbejde inkluderende med ordblinde elever i grundskolen, og kan tilpasse og tilrettelægge kompenserende undervisning i alle fag.

Kurset vil være tilrettelagt med undervisning og et aktionslæringsforløb, hvor I skal udvikle og afprøve enkelte elementer af en inkluderende og ordblindevenlig didaktik som tager udgangspunkt i jeres praksis og jeres elevers forudsætninger.

Målgruppen

Grundskolelærere fra alle fag i normalområdet, læsevejledere og skolepædagoger. Det kan med fordel være teams, som deltager på kurset, men det er ikke en forudsætning.

 

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Karina Elsig Thøgersen Studievejleder og lektor
Karen Hempler Andreasen Sekretær

Se datoer

Forløb