Inkluderende undervisning af ordblinde elever med læse- og skriveteknologi

Kursus

Har du eller dit team brug for mere viden om, hvordan I udvikler en didaktik, der kan understøtte et inkluderende og ordblindevenligt læringsmiljø for den ordblinde elev?

 

Se datoer

At arbejde didaktisk med læse- og skriveteknologi

Faglig indhold:

  • Læse- og skriveteknologi
  • Ordblindevenlig didaktik
  • Mestringsoplevelser og motivation

 

Udbytte:

Kurset lægger op til, at I får værktøjer til at arbejde inkluderende i forhold til ordblinde elever i grundskolen, og kan tilpasse og tilrettelægge ordblindevenlig undervisning i alle fag, for at fremme det mangfoldige læringsmiljø samt mellemformer.

Kurset vil være tilrettelagt med undervisning og et aktionslæringsforløb, hvor I skal udvikle og afprøve enkelte elementer af en inkluderende og ordblindevenlig didaktik som tager udgangspunkt i jeres praksis og jeres elevers forudsætninger.

 

Målgruppen: 

Grundskolelærere fra alle fag, lærere i ungdomsuddannelser, læsevejledere og skolepædagoger. Det kan med fordel være teams, som deltager på kurset, men det er ikke en forudsætning.

Karina Elsig Thøgersen Lektor
Karen Hempler Andreasen Sekretær

Se datoer

Forløb