Inklusionsvejleder - med fokus på inkluderende læringsmiljø

Kursus

Inklusionsvejleder - for dig, der er optaget af alle børns deltagelse i sociale og faglige fællesskaber

Kurset kvalificerer dig til at kunne bidrage med faglig udvikling af inkluderende læringsmiljøer i praksis - i samarbejde med skolen og daginstitutionens ledelse og medarbejdere.

Se datoer

Hvis du er interesseret i alle børns muligheder for at deltage i sociale og faglige fællesskaber, er uddannelsen til inklusionsvejleder noget for dig. 

Måske er du uddannet pædagog eller lærer og drevet af interessen for en inkluderende praksis? Måske har du allerede erfaringer med at sætte pædagogiske rammer for børn og unge på en måde, hvor de føler sig set og værdsat?

Kurset kvalificerer dig til inklusionsvejlederfunktionen - en funktion, som kun er blevet vigtigere de seneste år. Du komemr til at bidrage med inklusionsfaglig viden og udvikling, som fremmer trivsel og læring for børn og unge.

Baggrunden for inklusion

Inklusion som koncept har været udbredt i uddannelsessystemet siden begyndelsen af 1970'erne. Det er baseret på tanken om, at hvert barn har sit eget potentiale og skal hjælpes til at leve op til dette takket være en på forhånd defineret opfattelse af, hvordan læring og pædagogisk arbejde skal se ud. Takket være et godt lærer-elev-forhold er det muligt for børn med særlige behov at udvikle deres evner, interesser og viden i deres eget tempo, hvis skolen tilpasses derefter.

Uddannelsen til inklusionsvejleder vil give dig nye faglige perspektiver og begreber på problemstillinger, der opstår i skoler, daginstitutioner og andre pædagogiske tilbud.

Faglig indhold:

Forløbet kvalificerer dig til inklusionsvejlederfunktionen med henblik på, at inklusionsvejlederen skal bidrage til inklusionsfaglig udvikling i samarbejde med skolens ledelse og andre professionelle, f.eks. med udvikling af mellemformer.

 • Undervisnings/læringsbegreber
 • Viden om læringsmiljøets betydning for børns trivsel og læring – fremmende og hæmmende faktorer
 • Tilrettelæggelser af inkluderende læringsmiljøer
 • Anerkendelses – og ressourceorienteret tilgang til samarbejdet med kolleger
 • Vejledning af flere professioner – lærer / pædagoger, vejledning af teamet

Co- teaching:

 • Medudvikler af de professionelles relations-, klasseledelses-, didaktisk – og analyse- og refleksionskompetencer

Uddannelsens indhold ift. vejlederens funktion/position:

 • Vejlederfunktionen og positionen, samarbejde med ledelse
 • Udvikling af mellemformer på skolen
 • Vejlederfunktionens dilemmaer, muligheder og begrænsninger
 • Kommunikations- og dialogudvikling – cirkulær og refleksiv metodeudvikling
 • Mødefacilitering
 • Aktionslæring, observations- og iagttagelsesværktøjer samt didaktiske samtaler
 • Inddragelse af pædagogisk data

Udbytte:

Undervisningen sigter mod kompetenceudvikling i relation til:

 • Kvalificering og udvikling af inkluderende læringsmiljøer
 • Samarbejde med teamet ift. afstemning/justeringer i den pædagogiske praksis
 • Målrettet rådgivning og vejledning til skolens professionelle med fokus på forebyggende og foregribende indsatser i skolens almindelige læringsmiljø
 • Ændringer/justeringer i læringsmiljøer, så flest mulige børn og unge kan fastholdes og deltage i den almindelige undervisning
 • Sparringspartner for ledelse og pædagogisk personale og medvirker til udformning af klare og tydelige mål for den fælles inklusionsindsats, samt vedvirker til udarbejdelse af velfungerende mål og rutiner for opfølgning og evaluering.
 • Samarbejde med ledelsen og team om den værdimæssige tilgang ift. skolens inklusionsopgave Samarbejde mellem ledelse og kollegaer om ændringer i skolens kultur ift. inklusionsopgaven

Målgruppen:

Forløbet er for dig, der er lærer eller pædagog, og som arbejder som – eller tiltænkes en funktion som inklusionsvejleder.

FAQS:

Hvad er inkluderende undervisning?

Begrebet "inkluderende undervisning" blev første gang opfundet af UNICEF (De Forenede Nationers Børnefond) i 1978, da UNICEF offentliggjorde sine politiske anbefalinger med titlen "Uddannelse for alle".

Hvad laver en inklusionsvejleder?

En inklusionsvejleder samarbejder med lærerne og eventuelle pædagoger om målrettet at udvikle en pædagogisk praksis, der fremmer inkluderende læringsmiljøer og fællesskaber.

Hvor får man job som inklusionsvejleder?

Som inklusionsvejleder kan du få job på folkeskoler, specialskoler eller børnehuse, hvor du i samarbejde med lærere og pædagoger udvikler og vejleder i et mindset om fællesskaber og inkluderende læringsmiljøer. 

Hvordan bliver man inklusionvejleder?

En inklusionsvejleder er typisk uddannet lærer eller pædagog og har en efteruddannelse i inklusion. På UCL kan du på følge uddannelsen til inklusionsvejleder, som er et forløb på 60 timer over 10 dage.

Lene Milling Wadstrøm, konsulent Arbejder bl.a. med læreprocesser og professionsudvikling
Karen Hempler Andreasen Sekretær

Se datoer

Forløb