Inklusionsvejlederforløb - med fokus på udvikling af inkluderende læringsmiljøer

Kursus

Kurset kvalificerer dig til inklusionsvejleder-funktionen med henblik på, at du som inklusionsvejleder kan bidrage til inklusionsfaglig udvikling i samarbejde med skolens ledelse og professionelle medarbejdere.

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer i praksis - gennem inklusionsvejlederfunktionen

Tilmeld

Faglig indhold

Forløbet kvalificerer dig til inklusionsvejlederfunktionen med henblik på, at inklusionsvejlederen skal bidrage til inklusionsfaglig udvikling i samarbejde med skolens ledelse og andre professionelle, f.eks. med udvikling af mellemformer.

 • Undervisnings/læringsbegreber
 • Viden om læringsmiljøets betydning for børns trivsel og læring – fremmende og hæmmende faktorer
 • Tilrettelæggelser af inkluderende læringsmiljøer
 • Anerkendelses – og ressourceorienteret tilgang til samarbejdet med kolleger
 • Vejledning af flere professioner – lærer / pædagoger, vejledning af teamet

Co- teaching

 • Medudvikler af de professionelles relations-, klasseledelses-, didaktisk – og analyse- og refleksionskompetencer

Uddannelsens indhold ift. vejlederens funktion/position:

 • Vejlederfunktionen og positionen, samarbejde med ledelse
 • Udvikling af mellemformer på skolen
 • Vejlederfunktionens dilemmaer, muligheder og begrænsninger
 • Kommunikations- og dialogudvikling – cirkulær og refleksiv metodeudvikling
 • Mødefacilitering
 • Aktionslæring, observations- og iagttagelsesværktøjer samt didaktiske samtaler
 • Inddragelse af pædagogisk data

Udbytte

Undervisningen sigter mod kompetenceudvikling i relation til:

 • Kvalificering og udvikling af inkluderende læringsmiljøer
 • Samarbejde med teamet ift. afstemning/justeringer i den pædagogiske praksis
 • Målrettet rådgivning og vejledning til skolens professionelle med fokus på forebyggende og foregribende indsatser i skolens almindelige læringsmiljø
 • Ændringer/justeringer i læringsmiljøer, så flest mulige børn og unge kan fastholdes og deltage i den almindelige undervisning
 • Sparringspartner for ledelse og pædagogisk personale og medvirker til udformning af klare og tydelige mål for den fælles inklusionsindsats, samt vedvirker til udarbejdelse af velfungerende mål og rutiner for opfølgning og evaluering.
 • Samarbejde med ledelsen og team om den værdimæssige tilgang ift. skolens inklusionsopgave Samarbejde mellem ledelse og kollegaer om ændringer i skolens kultur ift. inklusionsopgaven

Målgruppen

Forløbet er for dig, der er lærer eller pædagog, og som arbejder som – eller tiltænkes en funktion som inklusionsvejleder.

Lene Milling Wadstrøm, konsulent Arbejder bl.a. med læreprocesser og professionsudvikling
Karen Hempler Andreasen Sekretær
Tilmeld

Forløb