Inno-klusion

Kursus

Med de rette værktøjer og processer er innovationsdrevet undervisningen en spændende tiltag i for udsatte elever. Lær at skabe åbne læreprocesser i inklusionsarbejdet.

Se datoer

Åbne læreprocesser og innovation for inkluderede elever.

Faglig indhold

I løbet af kurset får du præsenteret den nyeste viden om undervisning i innovation og tilrettelæggelse af åbne læreprocesser. Kom med på et spændende kursus med konkrete perspektiver på at skabe differentierede læringsmiljøer med konkrete tiltag og pædagogiske virkemidler.
Kurset er tværfagligt i sit tilsnit, så metoderne kan bruges i de fag, du selv underviser i.

Lars Clausen er pædagogisk konsulent på specialområdet ved CFU i UCL. Han har mangeårig erfaring i arbejdet med specialpædagogiske indsatser og udvikling af inkluderende undervisningsformer på tværs af fag.

Morten Relster er pædagogisk konsulent for innovation og entreprenørskab ved CFU i UCL. Han har i mange år samarbejdet med Fonden for Entreprenørskab og skoler om implementering af åbne læreprocesser i undervisning og praksis i mangfoldige læringsfællesskaber.

Udbytte

Opnå et klart blik for styrkerne i åbne læreprocesser for at skabe et mangfoldigt og inddragende undervisningsmiljø i klassen.

Få konkrete anbefalinger og teknikker med hjem, som du kan bruge i din undervisning.

Oplev på egen krop, hvordan legende formidling skaber inspirerende forankring af erfaring og viden.

Kurset er gratis, da det er støttet af Fonden for Entreprenørskab

Målgruppen

Lærer eller pædagog med arbejde i specialtilbud, inklusion og SFO

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er ekskl. forplejning.

Lars Clausen Konsulent og projektleder
Morten Relster Pædagogisk konsulent i Innovation og Entreprenørskab
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Se datoer

Forløb