Inno-klusion

Kursus

Med de rette værktøjer og processer er innovationsdrevet undervisningen en spændende tiltag i for udsatte elever. Lær at skabe åbne læreprocesser i inklusionsarbejdet.

Tilmeld

Åbne læreprocesser og innovation for inkluderede elever.

Faglig indhold

I løbet af kurset får du præsenteret den nyeste viden om undervisning i innovation og tilrettelæggelse af åbne læreprocesser. Kom med på et spændende kursus med konkrete perspektiver på at skabe differentierede læringsmiljøer med konkrete tiltag og pædagogiske virkemidler.
Kurset er tværfagligt i sit tilsnit, så metoderne kan bruges i de fag, du selv underviser i.

Lars Clausen er pædagogisk konsulent på specialområdet ved CFU i UCL. Han har mangeårig erfaring i arbejdet med specialpædagogiske indsatser og udvikling af inkluderende undervisningsformer på tværs af fag.

Udbytte

Opnå et klart blik for styrkerne i åbne læreprocesser for at skabe et mangfoldigt og inddragende undervisningsmiljø i klassen.

Få konkrete anbefalinger og teknikker med hjem, som du kan bruge i din undervisning.

Oplev på egen krop, hvordan legende formidling skaber inspirerende forankring af erfaring og viden.

Målgruppen

Lærer eller pædagog med arbejde i specialtilbud, inklusion og SFO

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Lars Clausen Konsulent og projektleder
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld

Forløb