Innovativ brobygning

Kursus

Pilotprojekt hvor fokus er, at sætte skarpt på hvordan der kan skabes en mere
innovativ og meningsfuld brobygning.

Se datoer

En mere innovativ brobygning?

Fagligt indhold

Målet med dette pilotprojekt er, at undersøge og igangsætte om og hvordan man kan skabe en mere innovativ brobygning. En brobygning hvor eleverne er i centrum og får et dybere indblik i både uddannelsens opbygning og formål, samt opleve og være en del af virksomheden fx at løse en reel udfordring, opgave eller arbejde projektbaseret og ikke kun være med på sidelinjen.
Projektet ønsker at alle deltagerne er aktive medskabere om at undersøge, om der kan skabes grobund for den innovative brobygning og hvad dette vil kræve.

Udbytte

● Være medskabere af en mere innovativ brobygning
● Erfaringsudveksle og udbygge dit netværk

Kursusforløb:
Mandag den 25. april kl. 14.00-17.00
Mandag den 27. juni 2022 kl 12.00-15.00

Kurset er gratis, da Fonden For Entreprenørskab har givet midlet hertil.

Målgruppen

Lærere, konsulenter, ledere og meningsdannere, der er ønsker at være medskabere af en mere innovativ brobygning.

Er du ikke i målgruppen?
Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er ekskl. forplejning.

Celine Ferot Konsulent, dansk mellemtrin og udskoling, vurdering for læring og innovation
Morten Relster Pædagogisk konsulent i Innovation og Entreprenørskab
Karina Lund Kursussekretær

Se datoer

Forløb