Inspiration til din engelskundervisning i 7.-10. klasse

Kursus

En gratis eftermiddag afsat til inspiration og videndeling. Bliv inspireret til planlægningen af din undervisning med afsæt i fælles oplæg om bl.a. nye læremidler til engelskfaget.

Se datoer

Fagligt indhold

Eftermiddagen indeholder korte oplæg om nye læremidler til engelsk. Der vil være mulighed for sparring og videndeling på tværs af deltagerne og med kursusholderen samt at orientere sig i læremidler i materialesamlingen.

Udbytte

På denne kursusdag får du dels inspiration til og mulighed for videndeling i forhold til engelskundervisningen.

Målgruppen

Engelsklærere der underviser 7.-10. klasse

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Marianne Vincent Ancker Konsulent, Engelsk
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Se datoer

Forløb