Inspiration til musik i 3. - 6. klasse

Kursus

Læg en musikforberedelses-eftermiddag hos CFU. Du kommer hjem med mange forslag til læremidler og med mange konkrete forslag til aktiviteter – lige til at bruge næste dag.

Tilmeld kursus

Inspiration til musik i 3. - 6. klasse

Fagligt indhold

Velkommen til en musikforberedelses-eftermiddag for musiklærere i indskolingen – fyldt med sang, bevægelse, læremidler og ideer til musikundervisningen. Du bliver præsenteret for en række helt nye og nyere sange og musikaktiviteter, dem lærer vi og afprøver sammen. Vi ser på nye læremidler – både analoge, digitale og kombinationsløsninger.

Målgruppe

Musiklærere på mellemtrinnet

Formål

Kursets mål er at opdatere deltagerne med nyeste musikressourcer og at få en masse inspiration med hjem til musikundervisningen på mellemtrinnet.

Anvendelse

Målrettet praksis.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe m/brød og frugt.

Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Niels Rebsdorf Konsulent, Billedkunst, idræt, madkundskab og musik
Tilmeld kursus

Forløb