Inspiration til musik i indskolingen

Kursus

Læg en musikforberedelses-eftermiddag hos CFU. Du kommer hjem med mange konkrete forslag til musikaktiviteter og musikressourcer.

Tilmeld kursus

Fagligt indhold

Velkommen til en musikforberedelses-eftermiddag for musikundervisere i indskolingen – fyldt med sang, bevægelse, læremidler og ideer til musikundervisningen og til musikaktiviteter.

Du bliver præsenteret for en række nye og nyere sange og musikaktiviteter. Vi afprøver det i fællesskab. Vi ser på læremidler – både analoge, digitale og kombinationsløsninger.

Aktiviteterne relateres til læseplaner og vejledninger.

Målgruppe

Musikundervisere i indskolingen.

Formål

Kursets mål er:

  • at opdatere deltagerne med nyeste musikressourcer.
  • at give inspiration til sjove og faglige musikaktiviteter.
  • at relatere musikaktiviteterne til læseplaner og vejledninger mht. musik i indskolingen.

Anvendelse

Målrettet praksis.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe m/brød og frugt.

Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Niels Rebsdorf Konsulent, Billedkunst, idræt, madkundskab og musik
Tilmeld kursus

Forløb