Inspirationskursus i idræt - med fokus på dans og udtryk - musik og bevægelse

Kursus

Kom og få bud på hvordan du/I tilrettelægger en undervisningstime i redskabsgymnastik, så alle elevers faglige niveau tilgodeses.

Tilmeld kursus

Fagligt indhold

Undervisningen i idræt, skal indenfor området 'Dans og udtryk' lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

  • analysere kropslige bevægelser og bevægelsesmønstre
  • sammensætte og udføre gymnastiske serier individuelt og i grupper
  • anvende samspillet mellem retninger og planer i egen bevægelse og gruppens bevægelser
  • udarbejde og udføre fællesdanse/koreografier
  • anvende musik i forbindelse med, opvarmning og grundtræning

Vi giver bud på, hvordan man som underviser, uden selv at være den store 'gymnast', kan få tilrettelagt en undervisning med høj faglighed og elevmedbestemmelse i kreative processer. Vi har bud på, hvordan du som underviser sikrer dig, at dine elever får forståelse for de grundlæggende elementer i emneområdet 'Dans og udtryk' – det har vi bud på gennem en tydelig og struktureret progression på konkrete aktiviteter og sekvenser, der er let anvendelig i undervisningen.

  • Musikforståelse
  • Labans bevægelsesmønster – kvalitet i bevægelse
  • Bevægelsesformer og kvalitet
  • Ideer til indlæring (gennem leg, gentagelser)

Som kursist på dette kursus, skal du medbringe musiknumre, som du mener passer til sving og gang.

Du skal være fysisk aktive på hele kurset, derfor er det en god idé, at være omklædt i idrætstøj. 

Målgruppe

Lærere, der underviser i 6.-9. klasse.

Formål

At få værktøjer til at tilrettelægge undervisning inden for emneområdet 'Dans og udtryk'.

Anvendelse

Målrettet praksis.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe m/brød og frugt.

Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Niels Rebsdorf Konsulent, Billedkunst, idræt, madkundskab og musik
Tilmeld kursus

Forløb