Kan vi ikke bare læse - om lystlæsning og dannelse

Kursus

Hvorfor skal vi altid gøre alt det der med teksterne? Ka’ vi ikke bare læse nogle gange? Jo, og det skal vi! På dette kursus sætter vi fokus på, hvordan lystlæsningen kobles med dannelsesperspektivet.

Tilmeld

Få eleverne til at læse, fordi det er dejligt og dannende.

Fagligt indhold

I en skolehverdag, der er præget af mange mål og krav, og en tid, hvor vi så gerne vil have vores elever til at læse, bør vi huske, at man også kan læse, fordi det er dejligt og dannende at læse.

På dette kursus ser vi nærmere på litteraturen og dens dannelsespotentiale.

Hvad er danskfagets dannelsesopgave, og hvordan bidrager litteraturen til elevernes dannelse?

Hvad kan vi som dansklærere gøre for at skabe rammer for dette i en tid, hvor der er mange andre og ofte mere fristende tilbud? Og hvilke tekster har potentialet til at blive lagt i den litterære rygsæk, som eleverne skal have med på vejen videre?

Udbytte

Du får ideer til, hvordan du kan sætte dannelsesperspektivet på dagsordenen via læsning og bevidst litteraturvalg.

Målgruppen

Lærere, der underviser i dansk i udskolingen

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe/the med kage.

Anette Vestergaard Søberg Konsulent, dansk udskoling
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld

Forløb