Klasseledelse - Adfærds- og relationsledelse 2.0

Kursus

Få inspiration til hvordan du kan styrke relationsarbejdet med eleverne – og mellem eleverne - for derved at skabe en mere dynamisk og tryg klassekultur.

Se datoer

Fagligt indhold

Denne kursusgang er med fokus på adfærdsledelse og tager afsæt i underviserens relationsarbejde som fundament for god klasseledelse.

Klare rammer og regler gør det lettere for eleverne at omgås hinanden på en hensigtsmæssige måde. Vi sætter fokus på ledelse af og ejerskab til sociale regler, konsekvens og belønning, konflikthåndtering, klassemødet, teamsamarbejde, high-/low-arousal, mindset mm.

Udbytte

Med udgangspunkt i forskning, undersøgelser og praksis, får du en lang række konkrete ideer, redskaber og anvisninger til, hvordan du i praksis kan gennemtænke, skabe og realisere indhold fra ovenstående punkter om undervisnings-, lærings- og adfærds-/relations-ledelse.

På kurset får du adgang til en Padlet – en vidensplatform, som du også vil kunne tilgå efter endt kursus. Her får du adgang til nyeste undersøgelser og forskningsfund om klasseledelse, praksisnære aktiviteter og relevante opgaver/materialer.

Den 22.06.23 kl. 14.00-15.00 vil der være mulighed for sparring over ZOOM.

Målgruppen

Børnehaveklasseledere, pædagoger, lærere og øvrige ressourcerpersoner, der interesserer sig for elementer indenfor klasseledelse

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning

Louise Duus Skovbjerg Pædagogisk konsulent: Dansk i indskoling | Børnehaveklassen | Klasseledelse | Læsevejledning
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Se datoer

Forløb