Kom godt i gang med digitale værktøjer i matematikundervisningen. 1. til 5. klasse.

Kursus

Få inspiration til at integrere regneark, CAS og dynamisk geometri i matematikundervisningen på de yngste trin, så eleverne lærer mere og ikke mindre.

Se datoer

Integrer digitale værktøjer i matematikundervisningen så deres didaktiske potentiale udnyttes.

Fagligt indhold

På kurset vil vi arbejde med de 3 obligatoriske digitale værktøjer i matematikundervisningen – Regneark, dynamisk geometri, CAS.

Kurset vil foregå som en vekselvirkning mellem afprøvning af konkrete aktiviteter målrettet 1. til 5. klasse, fælles refleksion og didaktiske pointer samt afstikkere til den afsluttende prøve.

I afprøvningen af aktiviteterne vil vi både have fokus på det tekniske og selve værktøjsbetjeningen og herunder hvordan man kan foregribe vanskeligheder med indtastning og lign. på de yngste klassetrin. Vi vil undervejs diskutere aktiviteterne og trække generelle didaktiske pointer om det digitale værktøj ud, der kan overføres til andre aktiviteter. Derudover vil vi kigge på, hvad der ligger af forventninger til elevernes brug af digitale værktøjer til den afsluttende prøve og i faghæftet, da det kan stå som et pejlemærke for, hvilket niveau og hvilken tilgang til værktøjerne, man arbejder hen imod gennem hele skoleforløbet, og dermed også hvilke forventninger aftagerne af eleverne i 6. klasse og op kan have til de elever, de modtager. 

Udbytte

Du vil på kurset få:

  • Tekniske færdigheder i betjeningen af de tre matematikværktøjer.
  • Konkrete aktiviteter lige til at bruge i undervisningen.
  • Et begrebsapparat og et didaktisk blik på brugen af digitale værktøjer, du kan bruge til at vurdere, i hvilket omfang det giver mening at inddrage værktøjerne i forskellige situationer.
  • Et blik for progressionen i arbejdet med digitale hjælpemidler i matematikundervisningen gennem hele skoleforløbet.

Målgruppen

Matematiklærere på 1. til 5. klassetrin

Matematikvejledere.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Bo Teglskov Kristensen Konsulent, IT og teknologi og matematik
Rikke Teglskov Konsulent, Matematik
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær

Se datoer

Forløb