Seminar - Historieundervisning om folkedrab

Kursus

Målgruppe: Lærere på ungdomsuddannelserne.

Seminaret afholdes på
VIA University College, Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C.

Seminaret er gratis.
I tilmeldingsformularen skal man oplyse instututionens navn etc., men man bliver IKKE opkrævet gebyr, selvom man oplyser institutionens  betalings-oplysninger, det er desværre en del af vores tilmeldingsprocedure.

Se datoer

Program:

9.30: Velkomst v/Signe Rye, CFU-leder og projektleder. 

9.45: Hvad er folkedrab? Hvad er (andre) folkedrab - og hvordan kan man undervise i det i gymnasiet?
v/Solvej Berlau, lærebogsforfatter og gymnasielærer på Slagelse Gymnasium.  

10.45: Præsentation af materialepakke til projektet “Holocaust og andre folkedrab”
v/Christian Aalborg Frandsen, konsulent på CFU v/KP og gymnasielærer på Køge Gymnasium. 

11.00: Pause

11.10: Folkedrabet i Rwanda. Centrale tematikker i forbindelse med folkedrabet i Rwanda, og hvordan man underviser i området.
v/Morten Severin, lærebogsforfatter og gymnasielærer v. Vesthimmerlands Gymnasium.

12.15: Frokost

13.15: Undervisning om krig og folkedrab i Bosnien-Herzegovina og Srebrenica – kilder og tilgange
v/Tea Sindbæk Andersen
, lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier v. Københavns Universitet.

14.15: Pause med kaffe og kage

14.30: Workshops:

Holocaust under mikroskop
v/Kristian Iversen
, lærebogsforfatter og gymnasielærer på Gefion Gymnasium. Fokus på hvordan et mikrohistorisk perspektiv forandrer synet på Holocaust.

Hvad sker der med formidlingen af Holocaust, hvis vi zoomer ned på et enkelt menneske eller en enkelt lille by? I denne workshop vil I lære om, hvad mikrohistorie er, og vi undersøger, hvordan et mikrohistorisk perspektiv forandrer synet på Holocaust. Vi zoomer ned på en mellemstor tysk by og ukrainsk by for at sætte Holocaust under mikroskop. Workshoppens udgangspunkt er undervisning i det mikrohistoriske perspektiv på Holocaust.

Folkedrab på film
v/Rasmus Falbe Hansen
, lærebogsforfatter og gymnasielærer på Paderup Gymnasium. Fokus på hvordan video- og filmmateriale kan anvendes i historieundervisning om folkedrab.

Hvordan kan vi anvende spillefilm og dokumentarfilm til at undervise i folkedrab? Rasmus Falbe-Hansen vil kort introducere grundlæggende metodiske overvejelser om anvendelsen af film. Hvad er forskellen for eksempel på, hvordan vi kan bruge dokumentar og fiktion. Og hvad stiller vi op med spillefilmenes fiktionalisering af folkedrabene? Undervejs dykker vi ned i konkrete eksempler på anvendelig film til forskellige folkedrab.

Historiske scenarier som dilemmaspil
v/Astrid Danielsen
, lektor og pædagogisk konsulent på CFU v/UCL. Fokus på hvordan du kan anvende scenarier i din undervisning med folkedrabet i Rwanda som case. 

På workshoppen præsenteres et nyudviklet dilemmaspil, som handler om optakten til folkedrabet i Rwanda. Som historisk scenarie faciliterer spillet indlevelse og indsigt i aktørernes dilemmaer og valg af handlinger i den givne kontekst. 
På workshoppen bliver du introduceret til didaktikken, og hvordan du kan anvende scenariet i din undervisning. Vi afprøver et delemne af spillet.

15.45: Opsamling på workshops og tak for i dag.


Seminaret er lavet i et samarbejde mellem:
Danske Universiteter og Danske Professionshøjskoler

Se datoer

Forløb