Koordinatoruddannelsen

Kursus

Styrk dine evner som leder og få succes som koordinator. Få udviklet og fremtidssikret dine administrative og koordinerende kompetencer med koordinatoruddannelsen.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Koordinatoruddannelsen

Er du teamkoordinator, eller leder du projekter, processer eller opgaver – uden at have det formelle leder- og personaleansvar?

Få finpudset din professionelle rolle

Bliv en stærkere teamkoordinator med denne uddannelse, som er specielt tilrettelagt din særlige position. Både materiale og undervisere er nøje udvalgt, så det passer til dig, som koordinerer og planlægger, samtidig med at du kommunikerer og samarbejder på tværs af organisationen.

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, som til dagligt arbejder som:

  • Projektleder
  • Teamkoordinator
  • Leder af processer eller opgaver

Derudover er den relevant for dig med en koordinerende og planlæggende rolle, og som ønsker at udvikle og fremtidssikre dine kompetencer som koordinator gennem uddannelse.

Opbygning

Koordinatoruddannelsen er opbygget af tre moduler fra diplomuddannelsen i Ledelse.

  • Ledelse og facilitering
  • Projektledelse
  • Det personlige lederskab og forandring

Efter kurset får du et kursusbevis, og derudover får du 20 ECTS-point på diplomuddannelsen i Ledelse.  Du modtager eksamensbeviser på de tre ovenstående fag. Du kan vælge at bygge videre på din koordinatoruddannelse og få en hel Diplom i ledelse på 60 ECTS-point.

Forløb

Uddannelsen er bygget op, så du som koordinator får modulet i Ledelse og facilitering, herefter modulet Projektledelse og til sidst afsluttes forløbet med Det personlige lederskab. 

Ved at deltage på denne koordinatoruddannelse får du mulighed for sparring med andre i lignende funktioner. I får sammen mulighed for at dele erfaringer samt få inspiration fra hinanden og de tilknyttede undervisere, der alle har erfaringer med at stå i disse koordinerende funktioner.

Vi ser samarbejde som koordinatorens vigtigste redskab. Du får mulighed for at tage afsæt i dine egne aktuelle samarbejdsudfordringer og arbejde med disse gennem refleksion.

Ydermere er forløbet tilrettelagt som aktionslæring. Du kommer derfor til at opleve, at du får mulighed for fordybelse i arbejdet med værktøjer og metoder, som du kan prøve af i praksis mellem de enkelte mødegange.

Du vil møde den nyeste teori om det personlige lederskab. Teorier og metoder, som hele tiden sættes i spil i forhold til egen og andres praksisviden via drøftelser, øvelser og refleksion.

Udbytte

Med en koordinatoruddannelse får du færdigheder, som kan hjælpe dig med at navigere som leder uden formelt leder-og personaleansvar, og du får redskaber til at håndtere og arbejde videre med dilemmaer, som opstår i denne gråzone.

Du lærer om at varetage opgaven som leder af projekter og projektorganisering, samt strukturelle, kulturelle og relationelle vilkår, som kendetegner projekter. 

Med en koordinatoruddannelse styrker du personlige lederskab. Du får udviklet din ledelsesidentitet, så du kan praktisere personligt og fagligt lederskab professionelt gennem refleksion, kommunikation og handling.

Ledelse og facilitering

I løbet af dette modul kommer du til at arbejde med din positionering som facilitator, og du kommer til at arbejde konkret med en række faciliteringsmetoder - ikke mindst at facilitere effektive møder, være mødeleder, men også arbejde med det gode følgeskab under møder.

Projektledelse for koordinatorer, tovholdere og interne konsulenter

Du opnår færdigheder, som kan hjælpe dig med at navigere i din ledelse af og medvirken i projekter. Du får kendskab til klassiske projektledelses værktøjer såsom interessentanalysen, projektplanlægning og økonomisk argumentation. Samtidig arbejder vi med den kompleksitet, der ofte opstår, når projekter i mindre grad er veldefinerede og skifter i indhold og form gennem projektperioden.

Det personlige lederskab og forandring for koordinatorer, projektledere og interne konsulenter

Vi afrunder din koordinatoruddannelse med at styrke dit personlige lederskab. Vi arbejder indgående med inbetweenerrummet, som er den position mellem en ledelses- og en medarbejderposition, du står i som koordinator. Det rum, hvor du kan gå ind og agere med autoritet. Det vil sige med klarhed omkring dine egne værdier og din ledelsesidentitet, med kollegaernes accept af din position, og i en tæt forhandling med din chef omkring dit mandat og opgaver.

Lokation

Undervisning finder sted på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole: Seebladsgade 1, 5000 Odense C.

Pris

27.630 kroner for alle tre moduler samlet. Tilmelding til enkelte moduler er også mulig.

Birger Søndergård Lektor, underviser bl.a. i team- og projektledelse, og er konsulent inden for teamudvikling
Janni Frank Studiesekretær, Odense

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb