Lærere og pædagoger i konsultativ funktion

Kursus

Netværk og direkte kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i samarbejde om inklusion i skolen

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Baggrund og målgruppe

Dette netværk henvender sig til professionelle ressourcepersoner og deres nærmeste ledere, der samarbejder med lærere og pædagoger om at udvikle inkluderende pædagogisk praksis i skolen.

Mange nye organiseringer er udviklet i kommunerne med det mål, at specialpædagogisk viden og metoder skal transformeres ind i de almenpædagogiske miljøer gennem et samarbejde mellem lærere og pædagoger, i pædagogisk praksis.

Disse nye organiseringer har givet forskellige erfaringer med, hvor der er et praksis- og kompetenceudviklingsbehov i samarbejdet om indsatser på tværs af special- og almenområdet.

De professionelles arbejdsbeskrivelser kan eksempelvis nævnes som udgående specialsupport, inklusionsvejledere, AKT-vejledere, udgående funktioner og kan være organiseret i eksempelvis ressourceteams, videnscentre eller kompetencecentre.

Målet med netværk

Målet med netværket er at inspirere og kvalificere deltagernes daglige konsultative arbejde og udfordringer gennem et professionelt netværk. Netværket faciliteres af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, hvor deltagere bidrager med erfaringer og perspektiver.

Metode på netværksmøderne

På netværksmøderne vil der være oplæg fra eksterne eksperter på området, forskere og lektorer fra UCL samt netværksdeltagere.

Omfang

Netværksmøderne finder sted fire gange om året, hvor datoerne for møderne fastlægges for et skoleår ad gangen. Møderne vil foregå i tidsrummet 9-15.

Vi forventer at deltagerne sætter deres viden og praksiserfaringer i spil på møderne, som afsæt for fælles videndeling og praksisnær vidensudvikling.

Du kan som deltager forvente

På netværksmøderne kan du forvente at blive præsenteret for ny relevant forskningsviden og ny viden fra udviklingsarbejde både internationalt, nationalt og lokalt.

Du vil få idéer, inspiration, sparring og feedback på de udfordringer og problemstillinger, du oplever i egne opgaveløsninger.

Program for skoleåret 2019/2020

Torsdag den 12. september 2019

Tema: Konsultative funktioner i skolen i en tid med inklusion som dagsorden

Med udgangspunkt i sin erfaring som konsulent i “kaos-klasser”, dvs. skoleklasser, hvor trivselsniveauet er lavt og hvor stressniveauet er højt, rammesætter Rasmus Alenkær et bud på den konsultative funktion anno 2019.

Der vil være oplæg fra Rasmus Alenkær, Thilde Mardahl-Hansen og Karen Stougaard.

Torsdag den 14. november 2019

Tema: Konsulent i et konflikt- og dilemmafyldt hverdagsliv i skolen

Tilde Mardahl-Hansen præsenterer forskning, der kobler hverdagens kompleksitet og konflikt tæt til forståelser af lærerfaglighed og samarbejde på skoleområdet.

Der vil være oplæg fra Tilde Mardahl-Hansen og Karen Stougaard.

Mandag den 27. januar 2020

Tema: Co-teaching i den konsultative praksis

Lotte Hedegaard-Sørensen introducerer til en inkluderende specialpædagogisk situeret faglighed i praksis.
Jeppe Dørup og Benedikte Holbæk vil præsentere deres model for implementering af co-teaching på almenskolerne.

Der vil være oplæg fra Lotte Hedegaard-Sørensen, Benedikte Banke Holbæk og Jeppe Dørup.

Fredag den 27. marts 2020

Tema: Konkrete metoder og tilgange som vejleder og konsulent i skolen

Heidi Honig Spring præsenterer viden og værktøjer fra sin bog ”Håndbog for ressourceteams og vejledere i skolen – ideer, viden og værktøjer” og indbyder til efterfølgende refleksion.

Der vil være oplæg fra Heidi Honig Spring, Tilde Mardahl-Hansen og Karen Stougaard.

Forud for møderne vil du via mail modtage indbydelse til netværksmøderne, links til bøger, artikler og aktuelle relevante aktiviteter i UCL.

Karen Stougaard, konsulent Arbejder bl.a. med specialpædagogik og psykologi

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb