Læring og trivsel, lederforløb

Kursus

Dette forløb tager udgangspunkt i deltagernes praksis, hvor I finder et tema, at arbejde med, baseret på temadage, der afholdes løbende igennem projektet.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Formål

Kurset har til formål at udvikle og kvalificere teoriinformeret special- og inklusionspædagogik i form af konkrete strategier og nye handlemuligheder indenfor følgende rammer.

Lederne uddannes løbende i de pædagogiske temaer, samt i at facilitere og understøtte projektet og de mange miniprojekter i dagligdagen. Herunder også facilitering af ressourcepersonernes understøttende processer.

Rammerne for kurset/udviklingsprojektet, som er udviklet i samspil med ledergruppen, udfoldes i tæt dialog med lederne og disse processer understøttes yderligere i kurset for lederne.

  • at udvikle pædagogik ud fra en systemisk, konstruktionistisk forståelse af identitet og læring
  • at kvalificere pædagogiske tiltag på baggrund af elevernes invitationer som de fremtræder i form af sprog og andre kommunikative handlinger
  • at etablere en undersøgende og anerkendende dialogkultur hos personale og ledelse
  • at forholde sig undersøgende og nysgerrigt til organisering, positionering og fleksibilitet i arbejdet
  • at skabe en fælles kultur og en stærk faglig integritet baseret på et fælles narrativt mindset og sprog, på og imellem skolerne
  • at øge professionalitet og tværprofessionalitet på og imellem skolerne, ved at lærere, pædagoger, lederne samskaber og fællesgør nye indsigter
  • at introducere teori og undersøgelser, der understøtter og kvalificerer nye handlemuligheder
  • at samskabe og udvikle teoribaserede ressourceorienterede strategier for ny praksis
  • at beskrive det, der virker bedst

Målgruppen 

Er lederne, der faciliterer ressourcepersonernes arbejde med specialområdet og inklusionsfeltet i kommunalt regi. Lederne uddannes til at positionere sig som vejledere og facilitatorer på systemisk, socialkonstruktionistisk grund, så de kan strukturere og udvikle ressourcer i forhold til deltagernes miniprojekter, direkte og via ressourcepersonerne.

Indhold

Lederne strukturerer og faciliterer projektet for både ressourcepersoner og det øvrige personale.

Ledergruppen uddannes løbende i den relevante teori og de anvendte processer med henblik på at kunne understøtte personalets udvikling af praksisrelevante miniprojekter.

Lederne inddrages sideløbende med personalet i øvrigt, men de indgår desuden i et parallelt undervisningsforløb for ressourcepersongruppen.

Forløbet for hele personalet tager udgangspunkt i deltagernes praksis, hvor de enkelte teams finder et tema, de vil arbejde med, baseret på temadage, der afholdes løbende igennem projektet. Der igangsættes miniprojekter baseret på en semistruktureret ramme. Arbejdet superviseres efterfølgende af konsulenter og parallelt hermed vejledes projektet løbende af lokale ressourcepersoner. De respektive projekter og strategier deles på tværs af teams og matrikler.

Projektet udvikler således praksis på et systemisk, socialkonstruktionistisk grundlag, der arbejder med både processer og indhold, indenfor ovenstående mål for forløbet.

Helle Littau Nielsen Studiesekretær
Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb