Læring og trivsel, ressourcepersoner

Kursus

På dette module lærer du at udvikle og kvalificere teoriinformeret special- og inklusionspædagogik i form af konkrete strategier og nye handlemuligheder indenfor bl.a. etablering af undersøgende og anerkende dialogkultur hos personale og ledelse. 

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Formål

Kurset har til formål at udvikle og kvalificere teoriinformeret special- og inklusionspædagogik i form af konkrete strategier og nye handlemuligheder indenfor følgende rammer. Ressourcepersonerne uddannes løbende i tæt samspil hermed, med henblik på at kunne understøtte kolleger i deres arbejde med miniprojekterne i dagligdagen

  • at udvikle pædagogik ud fra en systemisk, konstruktionistisk forståelse af identitet og læring
  • at kvalificere pædagogiske tiltag på baggrund af elevernes invitationer som de fremtræder i form af sprog og andre kommunikative handlinger
  • at etablere en undersøgende og anerkendende dialogkultur hos personale og ledelse
  • at forholde sig undersøgende og nysgerrigt til organisering, positionering og fleksibilitet i arbejdet
  • at skabe en fælles kultur og en stærk faglig integritet baseret på et fælles narrativt mindset og sprog, på og imellem skolerne
  • at øge professionalitet og tværprofessionalitet på og imellem skolerne, ved at lærere, pædagoger, lederne samskaber og fællesgør nye indsigter
  • at introducere teori og undersøgelser, der understøtter og kvalificerer nye handlemuligheder
  • at samskabe og udvikle teoribaserede ressourceorienterede strategier for ny praksis
  • at beskrive det, der virker bedst

Målgruppen 

Er ressourcepersoner blandt personale, der arbejder med specialområdet og inklusionsfeltet i kommunalt regi. Ressourcepersonerne uddannes til at positionere sig som vejledere og ressourcer i forhold til kollegernes miniprojekter, samtidig med at de selv er aktivt deltagende i projekterne.

Indhold

Ressourcepersonerne har en faciliterende position i forhold til kollegerne. De superviseres og vejledes sideløbende med personalet i øvrigt, men de indgår desuden i et særligt forløb for ressourcepersongruppen.

Forløbet for hele personalet tager udgangspunkt i deltagernes praksis, hvor de enkelte teams finder et tema, de vil arbejde med, baseret på temadage, der afholdes løbende igennem projektet. Der igangsættes miniprojekter baseret på en semistruktureret ramme. Arbejdet superviseres efterfølgende af konsulenter og parallelt hermed vejledes projektet løbende af lokale ressourcepersoner. De respektive projekter og strategier deles på tværs af teams og matrikler.

Projektet udvikler således praksis på et systemisk, socialkonstruktionistisk grundlag, der arbejder med både processer og indhold, indenfor ovenstående mål for forløbet.

Helle Littau Nielsen Studiesekretær
Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb