Læringscentrets dag 2021

Kursus

Kom til CFU, UCL og arbejd med organisering af PLC’s ressourcer og vejlederopgave. Dagen byder på oplæg, gruppevis opgaveløsning tilknyttet oplæg, udstilling og ideer til, hvordan PLC som ressource styrkes lokalt. Deltager du med dit team, får I mulighed for at arbejde sammen i løbet af dagen

Tilmeld

Dagens program:

Kl. 8.30-9.00 -Tjek ind og morgenkaffe

Kl.9.00 - Velkomst og morgensang v/Anette Vestergaard Søberg, Marie Elmegaard og Niels Leonhard Rebsdorff

Kl. 9.10-10.30 - PLC som krumtap i skolens samlede kapacitetsopbygning v/Pauline Ansel-Henry, Centerleder for Børn og Unge i Faxe Kommune

Tidligere læringskonsulent, Pauline Ansel-Henry, fortæller, hvordan PLC, som en koordinerende enhed gennem både strategisk og praktiske vejlederopgaver, kan spille en afgørende rolle for elevernes læreprocesser. Oplægget stiller skarpt på PLC’s muligheder for og udfordringer i at sikre de bedste lærings- og uddannelsesmuligheder for børn og unge.

Arbejdstid i grupper
Pauline Ansel-Henrys oplæg giver konkrete værktøjer til at organisere vejlederopgaven, og der stilles arbejdsspørgsmål til fordybelse gruppevis.

Kl. 10.30-11.10 - Ressourceteamets samarbejde med skolens ledelse v/Simon Hempel-Jørgensen, Skoleleder på Korup Skole

Skoleleder Simon Hempel Jørgensen fra Korup Skole i Odense Kommune fortæller, hvordan han leder og organiserer PLC, så ressourceteamet udvikler sig og lykkes med de mangeartede opgaver i og omkring skolens nyrenoverede PLC.

Arbejdstid i team
Med afsæt i Simon Hempel-Jørgensens oplæg stilles der arbejdsspørgsmål til fordybelse gruppevis.

Kl. 11.40-12.30 - Frokost

Kl. 12.30-13.45 - Små oplæg og masser af drøftelser
Gruppevis besøger vi disse stande, der alle har fokus på PLC:

Dafolo
www.buggi.dk
Skolelederforeningen
Børne- og Undervisningsministeriet
Uno Uniqa

Kl. 13.45-14.10 - Kaffe & Kage

Kl. 14.10-14.50 - To læringsvejlederes bekendelser v/Charlotte Osterhammel og Ulrik Rosenberg, læringsvejledere på Tåsingeskolen

Opgavebeskrivelsen for læringsvejlederen fik for flere år siden en ny ordlyd. Selvom opgaverne blev større og mere omfangsrige, så skete skiftet til det bedre. Nu er det ikke kun elevernes læreprocesser, men også lærernes der er i fokus. Et udviklingspotentiale for PLC – hvis det vel og mærke gribes an på en anderledes måde. Tåsingeskolens læringsvejlederne tegner af et billede af den udvikling, de har været igennem de sidste år.

Kl. 15.00-15.40 - Få det til at ske v/Henrik Dresbøll, adfærdsdesigner og foredragsholder

Kender du det at gå fra et møde i PLC med ny viden, beslutninger og klare handlemuligheder? Kender du også det at mødes, hvor halvdelen ikke har fået gjort det aftalte, og den anden halvdel har gjort noget helt andet? Adfærdsdesigner, forfatter og foredragsholder, Henrik Dresbøll fortæller og inspirerer til at få tiltag i grundskolen til at ske.

Kl. 15.40-15.50 - Farvel og sang v/Anette Vestergaard Søberg, Marie Elmegaard og Niels Leonhard Rebsdorff

Anette Vestergaard Søberg Konsulent, dansk udskoling
Marie Elmegaard Pedersen Konsulent, dansk mellemtrin og Pædagogisk Læringscenter
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld

Forløb