Læringscentrets Dag 2022

Kursus

Vi glæder os til at byde dig velkommen til en dag med oplæg, shareshops og tid til lokale drøftelser med afsæt i dagens tema og bekendtgørelsen for PLC.

Se datoer

PLC-team ”Det, vi er fælles om”

Dagens program

Kl. 8.30-9.00 - Tjek ind og morgenkaffe

Kl. 9.00 - Velkomst og morgensang 

Kl. 9.15-10.15 - Bekendtgørelsen med fokus på samarbejde mellem vejledere og ressourcepersoner v/Pia Peebles, læringskonsulent i BUVM
I marts 2022 kom en ny bekendtgørelse for det pædagogiske læringscenter. Der er ikke ændret på hensigten med det pædagogiske læringscenter -  den nye bekendtgørelse indeholder primært sproglige præciseringer og opdateringer. I oplægget fremhæves dele af bekendtgørelsen til drøftelse blandt deltagerne.

Kl. 10.15-10.30 - Pause

Kl. 10.30-11.20 - Kollegial vejledning som samarbejde – at kommunikere & lære sammen v/Ole Løw, autoriseret psykolog og specialist & supervisor i pædagogisk psykologi
Oplægget anlægger et vejledningsfagligt perspektiv på PLC, hvor fokus er på vejledningsopgaven i forhold til at fremme alle elevers faglige læring, alsidige dannelse og trivsel samt på den gensidige inspiration, refleksion og læring mellem de deltagende professionelle. Der kan vejledningsfagligt fremhæves flere forhold, som er afgørende for at PLC reelt styrker skolens vejledningskompetencer. Særligt:

  • Fælles vejledningsfaglig forståelse af begrebet kollegial vejledning
  • Viden om og brug af vejledningens fem K’er: kultur, kontekst, kontrakt, kontakt og kontrol
  • Foretrukne og ønskelige positioneringer i forhold til forskellige vejledningssituationer og opgaver.

Endelig vil oplægget give fem vejledningsfaglige pointer/opmærksomhedspunkter.

Kl. 11.20-12.15 - Frokost og udstilling
Udstillere: Turbine, Straarup & Co, Center for Undervisningsmidler, Buggi, Pædagogisk LæringscenterForening

Kl. 12.15-14.00 - Vælg ved tilmelding to af følgende shareshops:

Fælleshåbskolen
På Fælleshåbsskolens shareshop kan du høre om, hvordan skolen arbejder med læringssamtaler og co-teaching som professionelle læringsfællesskaber. PLC-teamet vil fortælle om, hvordan PLC og vejledere har arbejdet med deprivatisering af praksis, udviklet læringssamtaler og samtaleskabelon.

UCV - ungdomscenter Vejle
PLC på UCV har i flere år arbejdet målrettet med at understøtte skolens udviklingstiltag. Godt hjulpet på vej gennem visionsplaner, hvor målet har været et samlet PLC med en gruppe af skolens ressourcepersoner. På workshoppen vil PLC-teamet give overblik, struktur og strategi for, hvordan PLC kan understøtte og praktisere en stærk VI-kultur både et i samlet PLC og på skolen. 

Munkevængets Skole
Munkevængets skole i Kolding har arbejdet med at samle vejlederne i et PLF og herigennem koordinere skolens vejledningskompetencer for på bedst mulig måde at understøtte fagene og de fælles fokusområder, der er for læring på skolen. PLC-teamet vil fortælle om, hvordan de har grebet processen an og komme med konkrete eksempler og inspiration på, hvordan dette kan gøres i praksis.

Egen mødetid
Festsalen på UCL stilles til rådighed, så I kan mødes med i PLC-teamet.

Kl. 14.00-14.15 - Kaffe & Kage

Kl. 14.15-14.55 - Ledelse går forrest i PLC-teamet v/Stefan Bendtsen, skoleleder på Distriktsskole Ølstykke
Hvordan sikrer vi i skolens komplekse hverdag, at vejledere indgår og samarbejder i forhold til skolens indsatsområder? Oplægget tager afsæt i en case, som deltagerne arbejder med. Med afsæt i casen giver Stefan Bendtsen perspektiver på, hvordan skolens ledelse kan tage ansvar i udviklingsprocessen af et stærkt PLC-team. Oplægget giver bud på forskellige værktøjer omhandlende co-teaching og datakuratering, hvor ledelsen samarbejder med PLC-teamet og støtter vejledere og ressourcepersoner i deres arbejdsopgaver. 

Kl. 15.05-15.40 - Opmærksomhed i organisering af ressourcepersoner v/Sanna Lassen, ph.d. Syddansk Universitet
Sanna Lassens udgav i 2021 ph.d.-afhandlingen, ”Ressourcepersonens hyperorientering. En empirisk undersøgelse af ressourcepersonens rolle og funktion i den danske folkeskole”. Med afsæt i afhandlingen vil oplægget sætte fokus på muligheder og begrænsninger for ressourcepersonens virke i den danske folkeskole. Organiseringen af ressourcepersoner fører en række nye opmærksomhedsområder med sig, som i oplægget blandt andet bliver uddybet gennem disse spørgsmål:

  • Hvilke udfordringer bliver ressourcepersonen et svar på, og hvilke nye udfordringer følger med?
  • Hvilke opmærksomhedspunkter giver det for henholdsvis det kollegiale samarbejde, ledelse og forvaltning?
  • Hvordan kan ressourcepersonrollen forstås, når rollen hverken er knyttet til ledelse eller kolleger?


Kl. 15.40-15.50 - Farvel og tak for i dag

Bettina Skov Halskov Pædagogisk Konsulent for Pædagogisk Læringscenter
Charlotte Rasmussen Kursussekretær

Se datoer

Forløb