Læringsdag for ledere og forvaltningsfolk i 1000 dages programmet

Kursus

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

På læringsdagen fokuseres der på ledelse af indsatser ved barnets første 1000 dage og de understøttende strukturer, der forankrer og videreudvikler den nye viden og de nye kompetencer, dagplejerne, pædagogerne og de pædagogiske assistenter opbygger i forbindelse med kompetenceudviklingen.
Viden- og kompetenceudviklingsforløbene retter sig primært mod medarbejdernes udvikling. I forhold hertil er det helt centralt, at hver enkelt kommune og dagtilbud overvejer sin egen kompetence- og organisationsudviklingsstrategi for at skabe de bedste forudsætninger for varige forandringer i den pædagogiske hverdag og sikre bæredygtige indsatser ved barnets første 1000 dage.

Målgruppe
Målgruppen for læringsdagen er forvaltningscheferne, klynge- og områdelederne, de pædagogiske ledere samt de pædagogiske konsulenter, der er ansvarlige for at understøtte kompetenceudvikling og udviklingsstrukturer i dagtilbuddene.

Formål
Læringsdagen giver deltagerne indsigt i det komplekse i udfoldning af elementer fra kompetenceudviklingsforløbet ”Barnets første 1000 dage”, i det daglige arbejde – og fokus på de understøttende organisatoriske strukturer samt den strategiske tænkning om kompetence- og organisationsudvikling på dagtilbudsområdet.

På læringsdagen sætter vi fokus på:

- Ledelsespositioner og opgaver ift. at understøtte og koordinere indsatser i barnets første 1000 dage.
- Hvordan I konkret kan arbejde fremadrettet med henblik på at styrke strukturer, processer, metoder og kompetenceudvikling, som understøtter arbejdet med indsatser i barnets første 1000 dage.
- Forandring og forankring af nye tiltag
- Hvad går vi hjem og gør i praksis?

Indhold
Læringsdagen har udgangspunkt i:
- Børne- og undervisningsministeriets kompetenceudviklingsinitiativ
- Aktuel forskning og viden der præsenteres på kompetenceudviklingsforløb ved ”Barnets første 1000 dage. Tidlig indsats i dagtilbud i de første leveår for børn i udsatte positioner”
- Aktuel forskning og viden om ledelse i offentlige organisationer
- Evaluering, data og opbygning af en god udviklingskultur
Når du har afsluttet læringsdagen er målet, at du:
- Har opnået større viden om organisatoriske strukturer og processer der understøtter indsatser i barnets første 1000 dage
- Har opnået større viden om ledelsens positioner i forhold til at understøtte og kordinere indsatser ved barnets første 1000 dage
- Har opnået større indsigt i at tænke kompetenceudvikling i et lokalt og strategisk perspektiv på dagtilbudsområdet
- Har kendskab til central forskning og viden der præsenteres på kompetenceudviklingsforløb ved barnets første 1000 dage

Læringsdagen tilrettelægges i en kombination af oplæg og faciliteret arbejde i mindre fora med konkret afdækning af status og udarbejdelse af planer for initiativer i det fremadrettede arbejde.

Anvendelse
Før læringsdagen:
Det anbefales, at deltagerne forud for læringsdagen samler et billede af de eksisterende aktiviteter og organiseringer af indsatser i dagtilbudsområdet, som bliver basis og afsæt for arbejdet med ”Barnets første 1000 dage. Hensigten er at identificere udviklingsbehov, herunder strategisk kompetenceudvikling. Deltagerne modtager inden læringsdagen en skabelon der kan anvendes til kortlægningen.

Efter læringsdagen:
Det anbefales, at der efterfølgende arbejdes med lokal og kommunal forankring af arbejdet med ”Barnets første 1000 dage.”
- Hvilke tegn kan I se ved realiseringen af medarbejderes kompetencer efter deres deltagelse i kompetenceudviklingsforløbende med ”Barnets første 1000 dage”
- Igangsætter koordinerede strategiske udviklingstiltag
- Etablerer understøttende tiltag og strukturer


Karen Stougaard, konsulent Arbejder bl.a. med specialpædagogik og psykologi
Hanne Gregersen Kursussekretær
Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb