Læsevejledernes dag 2021

Kursus

Der er ingen ledige pladser tilbage.

Tilmeld

På vej til en mere ordblindevenlig skole.

Målgruppe

Lærere, læsevejledere og ledere med interesse for ordblindhed.

Program

Kl. 8.30 – 9.00: Morgenkaffe og ankomst med Niels Rebsdorf, pædagogisk konsulent, UCL, Center for Undervisningsmidler, ved klaveret.

Kl. 9.00 – 9.10: Velkomst v/Louise Duus Skovbjerg og Anette Vestergaard Søberg, pædagogiske konsulenter, UCL, Center for Undervisningsmidler.

Kl. 9.00 – 10.00: Status på ordblindhed i folkeskolen v/ Trine Nobelius, specialkonsulent, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Der er sket meget på ordblindeområdet de sidste år – ikke mindst efter offentliggørelse af Ordblindetesten og Ordblinde-risikotesten samt efter indførelsen af retskrav i folkeskolen på udredning af ordblindhed. I oplægget vil jeg belyse udvalgte forhold vedrørende ordblindhed, afdækning af ordblindhed og indsatser målrettet ordblinde elever i folkeskolen.

Kl.10.10 – 11.00: Oplæg om dysleksivenlig skole v/ Line Leth, dysleksivejleder, testlærer og underviser på Hillerødsholmskolen og læsekonsulent i Hillerød Kommune.

Elever med dysleksi lærer og trives ofte ikke i samme grad som deres klassekammerater. Og det må vi gøre noget ved. En vej til øget læring og trivsel kan være udviklingen af ’dysleksivenlige skoler’, men hvad kalder en dysleksivenlig skole egentlig på i forhold til både organisering, undervisning og mindset?

 

Kl. 11.10 – 11.25: Pause

Kl. 11.25 – 12.00: Organisering af dysleksivenlig skole – fra idé til virkelighed v/Stine Terjesen, viceskoleleder, Marie Tranquili og Bo Jacobsen, læsevejledere, Munkekærskolen.

Oplægget vil folde de store linjer ud og samtidig dykke ned i, hvordan prioriteringer får betydninger ud i klasserummet for eleverne med dysleksi. Vi vil skabe en vekselvirkning mellem processen set fra ledelsesside og kombinere denne med vejledere og læreres valg, prioriteringer succeser og udfordringer. Vi vil vise, hvordan et tæt samarbejde mellem lærere og ledelse kan gøre en forskel for elever med dysleksi.

Kl. 12.00 – 12.40: Frokost

Kl. 12.40 – 13.40: Første workshoprunde

Kl. 13.55 – 14.55: Anden workshoprunde

Workshop:

LST som kvalificerende redskab og broen til den almene undervisning v/ Anne Mette Stoklund og Michael Steensgaard, skolekonsulenter ved Kompetencecenter Aarhus

Kompetencecenteret for Læsning i Aarhus præsenterer deres erfaringer med LST som kvalificerende redskab og vil samtidig præsentere hvordan der bygges bro mellem indsats og det efterfølgende arbejde i elevens læringsmiljø.

Mange ordblinde elever og deres lærere bliver introduceret til læse- og skriveteknologi, men hvad skal der til for at programmerne integreres hensigtsmæssigt i den almene undervisning i skolen?

Gennem konkrete eksempler fra praksis illustreres hvordan undervisningen af de ordblinde elever kan opbygges, og hvordan de lærte strategier og teknikker kan overføres til arbejdet i elevens læringsmiljø? KCL deler deres erfaring om hvilke tiltag der virker for at styrke ordblindeindsatsen generelt på den enkelte skole.

Systematik i indsatser og stor fokus på ledelsens opbakning er afgørende faktorer, hvorfor og hvordan fra KCL´s praksis vil være et bærende element i workshoppen.

Kompetencecenter for Læsning i Aarhus er en kommunal indsats til de hårdest ramte ordblinde børn og unge. Indsatsen er designet som en længerevarende indsats, hvor eleven, forældrene, lærerne og skolen inddrages i arbejdet med ordblindheden.

Dysleksivenlig skole i praksis v/ Stine Terjesen, viceskoleleder, Marie Tranquili og Bo Jacobsen, læsevejledere, Munkekærskolen

Vi vil gennemgå strukturen for vores klasser med DG-grupper – fra start til slut. Vi vil give eksempler på skole/hjem samarbejde, DG-møder, team dysleksi møder, skemaer, portoføljer, camp-dage mv. hertil vil vi eksemplificere med praksisfortællinger fra 3 positioner; lederen, lærerne og vejlederne. Hvad lykkes og hvad er svært? Hvad vælger vi fra, når vi vælger til?!

Dysleksi, motivation og robusthed v/ Trine Trentemøller, cand. pæd og forfatter

I denne workshop skal vi arbejde med de psykologiske udfordringer, der er knyttet til at møde faglig modstand i skolen. Hvordan kan læsevejledere og lærere støtte børnene, og hvordan kan alle lærere på skolen blive nysgerrige på børnenes perspektiver? Ved at se udfordringerne med barnets øjne, bliver det tydeligt, hvilke små greb, der kan gøre det bedre for børnene at gå i skole. 

Eksekutive funktioner v/Lars Clausen, pædagogisk konsulent ved UCL, Center for Undervisningsmidler

Vidste du, at ordblindhed og adhd har en fælles neurologisk forankring? I denne workshop skal vi arbejde med hjernens eksekutive funktioner og vanskeligheder med mønstergenkendelser i både tekst og tale.
Kom og prøv på egen hjerne, når mønstergenkendelsen løber tør for kræfter og find veje til at støtte dine elever i hverdagen.

LST hands-on v/ Christian Bock, ordblindementor

Dette foredrag har til formål at klæde dig godt på til at hjælpe de ordblinde elever med at blive selvhjulpne i timerne. Jeg fortæller om de forskellige it-hjælpemidler, der virkelig gør en forskel og om, hvor vigtige de er i undervisningen af læse-stave-svage elever på alle niveauer af ordblindhed. Jeg kommer ind på de mest gængse problematikker, så du ved, hvad det vil sige at være ordblind – fra en stærkt ordblinds perspektiv.

Kl. 15.00 – 15.45: Hvem gider tage den vej alle de andre tager? v/ Christian Fuhlendorff, standup-komiker, tv-vært, radiovært, skuespiller og manuskriptforfatter

Kan man være ordblind og faktisk leve af ord? Kan man gå på specialskole i en stor del af sin skoletid og alligevel være så godt begavet, at man suverænt vinder Stormester som voksen?

Her er, hvad voksne Christian Fuhlendorff siger til den 7-årige version af sig selv: ’Som lille dreng, forstår man ikke, at dét at have begrænsninger, ikke nødvendigvis er en dårlig ting, for man vil bare gerne kunne og være ligesom alle de andre. Man vil gerne passe ind, men det er svært, når dem man går i klasse med læser bøger, mens man selv kigger i Anders And blade og gætter på, hvad det mon er de siger i taleboblerne.

Men bare rolig, det skal nok gå og lige netop denne begrænsning, bliver en af de vigtigste faktorer for, at vi 2 udvikler en evne til at tænke anderledes, noget der i dén grad kommer os til gode som voksen. Ordblindhed er ikke et skridt tilbage, det er mere et genialt tilløb til livet. Og Ordblindhed er heller ikke noget, der gør, du skal stå stille. Du skal bare finde din egen vej og hvem gider også at tage den vej, alle de andre tager? Jeg siger ikke, det bliver let, men det er der intet i livet der er, og jeg lover, at det bliver lidt sjovere og at der er mange, der gerne vil gå sammen med dig.’

I foredraget fortæller Fuhlendorff om sin skoletid og om den modstand han stødte på, men også de gaver han i processen fik. Han fortæller om sin tid på specialskole og om hvordan det var at vende tilbage til den almindelige folkeskole. Han fortæller om, hvordan han stadig støder på sin egen ordblindhed i dag, men også om, hvordan han i stedet for at give op, opfinder sine egne, unikke måder at løse udfordringerne på. Og så svarer han også meget gerne på de spørgsmål DU har. Det bliver ærligt, sårbart og – som ALTID med Fuhlendorff – ret sjovt.

Kl. 15.45 – 16.00: Afslutning og tak for i dag v/ Louise Duus Skovbjerg og Anette Vestergaard Søberg, pædagogiske konsulenter, UCL, Center for Undervisningsmidler.

Louise Duus Skovbjerg Konsulent, dansk indskoling og børnehaveklassen
Anette Vestergaard Konsulent, dansk udskoling og professionelle læringsfællesskaber
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Tilmeld

Forløb