Legebaseret pædagogik

Kursus

Kompetenceudviklingsforløb med fokus på legen og den legende tilgang som grundlæggende i alle aspekter af hverdagslivet og den pædagogiske praksis.

Tilmeld kursus

Beskrivelse

Formål
Dette kursusforløb har fokus på at styrke det pædagogiske personales legekompetencer, legerepertoire og faglige refleksioner i forhold til legefællesskaber og -miljøer. Kurset er udbudt efter lov om åben uddannelse som et fagspecifikt kursus.

Varighed: 30 timer i perioden oktober 2019 til januar 2021.

Indhold
Der vil være et overordnet fokus på pædagogisk legefaglighed og design af lege- og læringsmiljøer. Der
lægges vægt på en undersøgende og legende tilgang som grundlæggende i alle aspekter af hverdagslivet og den pædagogiske praksis med fokus på både rutiner, vokseninitierede aktiviteter og børnekulturen.

Derudover vil der være fokus på:

  • Børnenes perspektiver, spor og initiativer
  • At skabe deltagelsesmuligheder for alle børn i legefællesskaber
  • At styrke personalets bevidsthed om og valg af deltagelsesform, rolle og position i legefællesskaber
  • At udforske, udfordre og udvikle institutionslogikker, indretning og organisering
  • Inddragelse af forældrenes perspektiver

Undervisningen tilrettelægges som en vekselvirkning mellem temamøder og praksisforankring og aktionslæring gennem miniprojekter, hvor kursisterne b.la. skal arbejde systematisk med pædagogisk dokumentation f.eks. i form af video, praksisfortællinger, børneinterviews og fotos.

På temamøderne vil der være teoretiske oplæg, øvelser, leg og refleksion. Der inddrages løbende teori med afsæt i temaer som anerkendende tilgang/ICDP, legeteorier og neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Dette fagspecifikke kursus tager udgangspunkt i det pædagogiske diplommodul ”Leg, kreativitet og læring” (Studieordning for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2019, Modul Rs 19.13.7) og skal endvidere ses som et supplement til det nationale faglige og ledelsesmæssige kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne.

 

Tilmeld kursus

Forløb