LUS -LæseUdviklingsSkemaet i indskolingen og på mellemtrinnet

Kursus

LUS - et praksisnært evaluerings- og planlægningsværktøj til læseundervisningen.

Få inspiration til at bruge LUS som et funktionelt værktøj, når en differentieret læseundervisningen skal tilrettelægges, gennemføres og evalueres med udgangspunkt i den enkelte elevs læseudvikling.

Se datoer

Faglig indhold:

På dette kursus skal vi med afsæt i oplæg og videoeksempler arbejde med LUS i praksis. Hvordan kan vi få et fælles sprog omkring læsningen? Hvad skal vi være opmærksomme på, når eleverne skal lære at læse?

Der vil blive sat fokus på, hvordan LUS kan være med til at synliggøre læsningens delelementer for eleverne, og hvordan LUS kan tænkes ind i den daglige undervisning i klassen.

LUS er ikke en test, hvor eleverne skal tages ud af klassen og evalueres individuelt. Det er et værktøj, som skal bruges sammen med eleverne i læseundervisningen -et dialogværktøj, der inddrager eleverne i vurderingerne.

LUS er også et brugbart værktøj i forældresamarbejdet, hvor man gennem LUS får et fælles syn på barnets læseudvikling. Det samme gør sig gældende i teamsamarbejdet. LUS er et enkelt værktøj med stor virkning.

Praksisopgave:

Mellem kursusgangene skal du LUS´e dine elever. Du skal ligeledes lave mindst to filmklip af dine elever, hvor de læser højt. Film eleven over skulderen, så man ikke ser elevens ansigt. Optagelsen skal fokusere på teksten, elevens finger ift. teksten og elevens stemme/oplæsning. Noter dig de oplæste titler samt deres LET/lixtal. Det er en fordel at vælge elever, der ikke er på samme niveau.

De to sidste kursusdag tager udgangspunkt i de observationer, filmklip og læseiagttagelser, du har gjort dig siden første kursusdag.

Der vil være fokus på, hvordan LUS kan blive et centralt evalueringsværktøj til den løbende evaluering af læsning – hvad er medvindsfaktorer og hvad er modvindsfaktorer?

Planlægning af LUS som et værktøj i din egen praksis.

Udbytte:

LUS gør det muligt for dig at gennemføre en differentieret undervisning, hvor du sikrer, at alle børn bliver udfordret på eget niveauforegår i en dialog mellem dig og eleven. Sammen finder I ud af, hvad næste mål i læseudviklingen skal være, og hvordan I med fælles strategier kan nå dertil.

LUS kan hjælpe dig med at opsætte undervisnings- og læringsmål for det enkelte barn og sikre dig, at barnet udvikler sine læsekompetencer.

LUS giver eleven viden om egne evner som læser.

LUS hjælper eleven med at vælge bøger til den selvstændige læsning.

Målgruppen:

Pædagoger, børnehaveklasseledere, lærere, læsevejledere og andre, der beskæftiger sig med læsning i indskolingen og på mellemtrinnet. 

Kirsten Kamstrup, uddannelsesfaglig konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af dagtilbudområdet
Karen Hempler Andreasen Sekretær

Se datoer

Forløb