Lyd, billede og skrift - det udvidede tekstbegreb på mellemtrinnet

Kursus

Faghæftet i dansk kalder på en danskundervisning på mellemtrinnet, der arbejder med de tre tekstkategorier og masser af multimodale tekster.

Tilmeld kursus

Fagligt indhold

  • Det udvidede tekstbegreb på mellemtrinnet
  • Indblik i indskolingen og udskolingens tekster i lyd, billede og skrift
  • Inspiration til tekster, der er af lyd, billede eller skrift samt læremidler, der bearbejder multimodale tekster
  • Inspiration til elevernes egen produktion af multimodale udtryk

Målgruppe

Dansklærere på mellemtrinnet samt dansklærere på 3. og 7. årgang, der måtte have interesse i mellemtrinnets tekstarbejde samt overgangen mellem indskoling, mellemtrin og udskoling.

Formål

Formålet med kurset er, at give inspiration til en danskundervisning, hvor faghæftets tekstkategorier og fremstillingsformer er grundsøjlerne. Det udvidede tekstbegreb kræver et indhold i danskundervisningen, der beror på lyd, billede og skrift.

Anvendelse

Praktisk anvendeligt.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Marie Elmegaard Pedersen Konsulent, dansk mellemtrin og Pædagogisk Læringscenter
Tilmeld kursus

Forløb