Mad og sundhed

Kursus

Mad og sundhed er dette års kompetenceområde i efteruddannelsen Mad Aktion, som er en 1-årig efteruddannelse. Uddannelsen udbydes hvert år over en treårig periode og indeholder et selvstændigt kompetenceområde hvert år. 

Denne efteruddannelse er for dig, der vil blive en endnu bedre madkundskabslærer i valgfaget både fagligt og didaktisk. Du vil blive bedre til at tilrettelægge og udvikle valgfagsundervisningen i den eksperimenterende, medbestemmende og problemorienteret tilgang, som er i overensstemmelse med kompetencemålene for faget. Du vil både blive fagligt inspireret og klædt på til at føre dine elever sikkert til den afsluttende prøve i madkundskab.

Se datoer

Formål 

Det primære formål med Mad og sundhed er at sikre, at de deltagende madkundskabslærere i højere grad kan gennemføre en problemorienteret, eksperimenterende og medbestemmende undervisning, som både motiverer eleverne til madkundskabsundervisningen, og samtidig gør både lærere og elever klar til valgfagsprøven.

Indhold

Madkundskabs nye position som prøvefag i folkeskolen giver lærere nye muligheder og samtidig udfordringer. Valgfaget lægger i højere grad op til, at eleverne arbejder problemorienteret, eksperimenterende og medbestemmende i undervisningen. Hvordan skal dette planlægges og udføres? Med kurset Mad og sundhed, vil deltagerne, med aktionslæring som gennemgående metode, udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere egen undervisning med henblik på at styrke både egen og elevernes faglighed i madkundskab. 

Målgruppe

Lærere, der underviser eller gerne vil undervise i madkundskab valgfag. 

Kursusopbygning

Kurset består af 3 kursusdage, 2 webinarer samt 1 madfestivalsdag. Der vil være mulighed for en praktisk kursusdag med besøg af gæstelærer, lokalt på deltagernes egen skole, en valgfri dag i ugerne 1-7.

Tilmelding

Ved tilmelding lægges der op til, at min. 2 lærere på samme skole tilmelder sig uddannelsesforløbet. Det er dog ikke et krav for deltagelse at være mere end 1 lærer repræsenteret pr. skole.

Pris

Deltagelse er gratis.

Hanne Gregersen Kursussekretær

Se datoer

Forløb