Maddannelse i praksis

Kursus

’Maddannelse’ er et nyt begreb, der i den offentlige debat er blevet nævnt som et vigtigt indsatsområde i skolen og i samfundet.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Beskrivelse

På dette kursus sætter vi maddannelse, måltider og sundhed til debat med ny viden og en række nyudviklede inspirationsmaterialer, der giver dig kompetencer til at se nye muligheder for at arbejde med mad som et dannelsesprojekt, der både kan styrke læring, elevinvolvering og praksisfaglighed.

 

Målgruppen

Kurset henvender sig til lærere og pædagogisk personale, der ønsker at sætte maddannelse, måltider og sundhed på dagsordenen i grundskolen på alle klassetrin. Målgruppen er derfor såvel lærere, der underviser i Madkundskab, lærere, der underviser i Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab samt pædagogisk personale i f.eks. SFO.

 

Hvad får du ud af det

Formålet med kurset er at du opnår kompetence til at varetage tiltag indenfor skolens praksis i arbejdet med maddannelse.

Dette opnås ved, at du:

  • Får en grundlæggende teoretisk og praksisorienteret viden om og inspiration til hvordan mad og måltider kan være en ressource i skolens almene dannelsesprojekt og hvordan det kan knyttes an til forskellige temaer, der kan arbejdes med i en lang række af skolens fag
  • Får kendskab til forskellige metoder til hvordan elever gennem mad og måltider kan styrkederes handlekompetencer, lyst, mod, vilje og evner til at træffe velovervejede valg, her og nu – og i fremtiden både i og udenfor skolen
  • Får inspiration og sparring på konkrete udfordringer eller udviklingsområder, som du medbringer på kurset. Gennem faglige inspirationsoplæg, dialog samt introducering af viden og færdigheder til at varetage praktiske øvelser med nyudviklede inspirationsmaterialer som understøtter dig i at arbejde med elevers maddannelse, måltider og sundhed i skolen
  • Får færdigheder i at bidrage til elevernes grundlæggende forståelser for mad, måltider og sundhed - herunder udvikling af kritisk stillingtagen hos eleverne

Indhold

Kurset tager afsæt i koblingen mellem skolens sundhedsundervisning og Madkundskab med fokus på maddannelse, måltider og sundhed. Der præsenteres grundlæggende ny viden og inspiration til, hvordan deltagerne på enkle måder kan arbejde med maddannelse, måltider og sundhed i deres hverdagspraksis med støtte fra konkrete materialer. Kurset sigter mod en bred indsigt i madens betydning for elevernes dannelse, at flere får øjnene op for vigtigheden af madens rolle i skolens hverdag. Mad og sundhed er vigtigt for samfundet, for fællesskabet, for familierne og for den enkelte lærer som har behov for at styrke undervisningen indenfor maddannelse.

 

Anvendelse

At sættes mad, måltider og sundhed på skolens dagsorden. At sætte et fagligt fokus på arbejdet med maddannelse, måltider og sundhed med afsæt i den demokratiske sundhedspædagogik herunder være i stand til at agere i forhold til de officielle anbefalinger for sund mad i skolen. Kurset medvirker til at opkvalificer lærere til at arbejde sundhedspædagogisk med regeringens strategi for mad, måltider og sundhed i skolen.

Kurset er det først trin i en kursusrække på tre, hvor der indholdsmæssigt arbejdes med deltagernes refleksioner over egen praksis, der i varieret grad inddrages i undervisningen.

Helle Littau Nielsen Studiesekretær
Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb