Madkundskab som valgfag

Kursus

Madkundskab er en af valgfagsmulighederne i folkeskolen, som led i at praksisfagligheden skal styrkes. Kurset zoomer ind på madkundskab som valgfag med tilhørende prøve og giver praktiske ideer til indhold i faget.

Tilmeld

Faglig indhold

På baggrund af nyeste udgave af Fælles Mål for madkundskab som valgfag samt tilhørende læseplan og prøvevejledningen, kommer du som deltager på kurset til at arbejde både praktisk og teoretisk med mad, madlavning og måltider i et sundhedsmæssigt, bæredygtigt og kulturelt perspektiv.

Du vil komme til at arbejde med mad som et vigtigt læremiddel til at opnå forståelse for bl.a. madens fysisk kemiske egenskaber samt madens smag og æstetik. Der vil være fokus på kreative arbejdsprocesser, praksisfaglighed, virksomhedsformer, didaktiske læremider til faget, eksperimenterende madlavning og håndværkets kvalificering.

Herudover vil kurset bestå af oplæg, diskussioner om maddannelse og madkundskabsdidaktik og information om valgfaget og prøven. 

I perioderne mellem kursusdagen vil der lægges op til afprøvning af læremidler og forløb i egen praksis med efterfølgende mulighed for videndeling og erfaringsudveksling på holdet.

Udbytte

Konkret vil dette kursus give:

  • Et indblik i, hvad den styrkede praksisfagligheden i skolen betyder for undervisningen i madkundskab
  • Ideer til, hvordan du kan planlægge din undervisningen i valgfaget
  • Indblik og praksiserfaring i, hvordan prøven i valgfaget skal afholdes
  • Inspiration til udarbejdelse af egen årsplan samt prøvespørgsmål
  • Et faglig boost og fornyet motivation til at varetage rollen som valgfagsunderviser i madkundskab

Kursusdage planlægges som en vekselvirkning mellem teoretisk oplæg, teoretiske øvelser og mindre praktiske øvelser med fokus på mad som et vigtigt læremiddel til at opnå forståelse for mad og måltidstidsrelateret emner.

Målgruppe

Kurset er for dig, der er uddannet madkundskabs- og hjemkundskabslærer samt undervisere på erhvervsskoler, der skal samarbejde med grundskolen om faget.

Forplejning

Kurset er inkl. forplejning.

Kurset afholdes på Kold College, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S

Karen Hempler Andreasen Sekretær
Tilmeld

Forløb