Makey Makey og Scratch - Skab let kreativt med teknologi for de yngste.

Kursus

Sæt en Makey Makey i computerens USB stik og åben for en verden af faglige og kreative projekter. Lav knapper og kontakter af ALT. Få fat i saks, sølvpapir, pap, perler og piberensere og programmer seje musikinstrumenter, alarmer, talende robotter og sjove opfindelser i Scratch.

Tilmeld

Med Makey Makey og Scratch kan elever fra 2.klasse og op selv kreative projekter med teknologi.

Fagligt indhold

På kurset lærer du, hvordan en Makey Makey virker og hvordan du kan udnytte mulighederne til at styre Scratch projekter. Vi viser eksempler på sjove, udfordrende, kreative og lærerige projekter og du kommer selvfølgelig selv til at bygge et par stykker på dagen. Du bliver klædt på til at kunne lave helt simple programmer med blokprogrammering i Scratch, så du kan hjælpe eleverne med at føre deres idéer ud i livet. CFU har Makey Makey til rådighed på dagen og i vores udlånssamling, så du skal bare medbringe en computer.

Du bedes medbringe din computer.

Udbytte

  • Du ved hvordan en Makey Makey virker.
  • Du kan bruge en Makey Makey og selv bygge projekter.
  • Du kan bruge blokprogrammeringssproget Scratch på et grundlæggende niveau.
  • Du har idéer til en projekter du vil kunne lave med eleverne.
  • Du har idéer til hvordan Makey Makey kan understøtte fagligheden i alle fag.

Målgruppen

Kurset er for alle lærere og kan bruges af elever fra 2.-10. klasse. Kurset henvender sig primært til 2.-6.klasse.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe/the med kage.

Ole Andersen Konsulent, IT og teknologi og Naturfag
Ture Reimer-Mattesen Konsulent, IT og teknologi
Ulrich Pedersen Dahl Konsulent, IT og teknologi og Naturfag
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld

Forløb