Maskinsikkerhedskursus - Håndværk og design

Kursus

På dette kursus bliver du undervist og får rutine i at anvende og vedligeholde de mest almindelige hånd- og stationære maskiner i et håndværk og design lokale. Der indgår didaktiske overvejelser i forbindelse med elevernes sikkerhed.

Tilmeld

Målgruppe

Kurset er henvendt til lærere og pædagoger, der skal bruge værkstedets maskiner i forbindelse med undervisning i håndværk og design.

Formål

Du får et solidt kendskab til de eldrevne maskiners muligheder og begrænsninger og opnår rutine i at anvende disse, samt opnår indsigt i risici og sikkerhed i forbindelse med undervisning i fagområdet. Du bliver i stand til at kunne betjene og til dels vedligeholde de i værkstedet anvendte maskiner på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Indhold

Ved at deltage i maskinsikkerhedskurset opnår du viden om:

  • Instruktion i brugen af og vedligeholdelse af båndsav, afretter/tykkelseshøvl, rundsav og i andre af værkstedets eldrevne maskiner og håndværktøjer.
  • Instruktion i risiko og faremomenter forbindelse med undervisning i faget.
  • Didaktiske overvejelser i forbindelse med elevers anvendelse af maskiner.

Kurset er et praktisk kursus, hvor kompetencer opnås i en vekselvirkning mellem oplæg/ instruks og praktisk arbejde ved maskinerne

Du vil i løbet af de 8 kursusgange komme til at arbejde individuelt med dit eget projekt relateret til maskinbrug.

Anvendelse

Når du har gennemført kurset, kan og må du betjene maskiner i forbindelse med undervisning i håndværk og design.

Ove Krog Eskildsen Underviser
Hanne Gregersen Kursussekretær
Tilmeld

Forløb