Matematik på mellemtrinnet

Kursus

På kurset vil undersøgende, dialogisk og kompetenceorienteret matematikundervisning med inddragelse af digitale værktøjer være central.

Se datoer

Målgruppe:

Matematiklærere, der underviser i matematik på 4. årgang. Skolens/mellemtrinnets matematikvejleder deltager i dele af undervisningen på kursusdag 2 og kursusdag 4 og er understøttende i deltagernes praksisperiode.

Omfang og tidspunkter:

Kurset er på 30 timer, fordelt med 6 timers undervisning på 5 dage. De fem dage placeres således, at der er to dages kursus, en afprøvningsperiode på egen skole, to dages kursus, en afprøvningsperiode på egen skole og 1 dags kursus. 

Undervisningen er i tidsrummet kl. 9-15.

Kurset gennemføres i tre rul -et i hver region.

Region syd - efterår 2022: 08-09-2022, 09-09-2022, 24-10-2022, 25-10-2022, 07-12-2022

Region nord - efterår2022/forår 2023: 01-11-2022, 02-11-2022, 08-12-20, 22, 09-12-2022, 30-01-2023

Region vest - forår 2023: 23-01-202, 24-01-2023, 08-03-2023, 09-03-2023, 28-04-2023

Matematikvejlederen deltager på kursusdag 2 og kursusdag 4 i tidsrummet kl. 13.45-15.00

Undervisere:

Matematikundervisere fra læreruddannelsen i UCL.

Indhold og form:

På kurset vil undersøgende, dialogisk og kompetenceorienteret matematikundervisning med inddragelse af digitale værktøjer være central.

Matematikundervisningen og matematiklæringen har fokus på chancelighed, hvor målet er, at alle elever skal kunne bruge deres mulighed for at bidrage og deltage i matematikundervisningen.

Evaluering af matematikundervisning og elevernes læring med fokus på databaseret feedback vil være et omdrejningspunkt på kurset. Det vil ikke kun være ud fra summative evalueringsformer, der genererer kvantitative data, fx data fra frivillige og obligatoriske nationale test og andre test/evalueringer, men i særdeleshed med fokus på behovet for mere formative evalueringer i forhold til undersøgende, dialogisk og kompetenceorienteret matematikundervisning, fx med fokus på elevprodukter og deltagende observation af undervisning og læring, evt. med brug af video.

Betydningen af det gode samarbejde mellem matematiklærere og skolens matematikvejleder for at udvikle praksis vil være et vigtigt element.

På kurset vil der være oplæg af faglig eller fagdidaktisk karakter med indbyggede øvelser og drøftelser. Der vil være mulighed for at påbegynde den fælles planlægning for matematiklærere og matematikvejleder af indholdet i de to afprøvningsperioder til kursusgangene med gode sparringsmuligheder fra underviserne. Afprøvningsperioderne kan være planlægning og udførelse af små undervisningssekvenser, fx co-teaching forløb for matematiklærer og matematikvejleder, hvor der også er fokus på deltagende observation af undervisning og læring.

Matematikvejlederne:

Den enkelte matematikvejleder har en funktion på egen skole ved at understøtte de deltagende matematiklærere på 4. årgang i de mellemliggende afprøvningsperioder.

Vejlederne deltager på kursusdag 2 og kursusdag 4 i sin egen region i tidsrummet kl. 13.45-15. Her vil vejlederens rolle og opgave være i centrum, og der igangsættes en planlægningsproces mellem vejledere og lærere om afprøvning på egen skole.

Mette Dreier Hjelmborg Forskningsmedarbejder
Hanne Gregersen Kursussekretær

Se datoer

Forløb