Modtagelse af nyankomne elever - trivsel, sproglig og faglig udvikling

Kursus

Bliv rustet til at modtage nyankomne elever i din klasse.

Hvordan kan man skabe en tryg modtagelse for nyankomne, hvor der er fokus på deltagelse, og hvor elevens samlede ressourcer er et aktiv i skolen?

Se datoer

Faglig indhold:

På kurset får du viden og redskaber, du kan bruge i din undervisning af nyankomne elever. Vi lægger vægt på, at eleverne får mulighed for at bruge alle deres sprog og ressourcer, når de skal tilegne sig sprog og fag.

Temaer på kurset:

  • Tilrettelæggelse af en struktureret og tryg skolehverdag for nyankomne elever
  • Sprogudviklende basisundervisning med fokus på deltagelse, tryghed og elevens resurser som et aktiv i skolen
  • Afdækning af sproglige og faglige kompetencer
  • Samarbejde med elevens familie
  • Deltagernes egne forløb, sparring og videndeling

Udbytte:

På dette forløb får du en introduktion til relevante temaer omkring modtagelse af nyankomne elever i skolen.

Du får konkrete redskaber til at komme i gang her og nu med en pædagogik:

  • børne/elevperspektiver, deltagelse, tryghed og relationer.

Du får didaktisk viden om materialer og metoder, dvs. viden om hvordan du skaber trivsel og læring hos nyankomne elever.

Din egen praksis vil være i centrum gennem praksisafprøvninger, sparring og videndeling,og vi skaber sammen en tæt kobling mellem det faglige indhold og praksis.

Målgruppen:

Lærere og skolepædagoger i modtagetilbud

Mette Jul Klitgaard Skovdal, konsulent Underviser bl.a. i leg, kreativitet og læring samt andetsprogspædagogik
Karen Hempler Andreasen Sekretær

Se datoer

Forløb