Musik, læremidler og komposition på mellemtrinnet

Kursus

Dette musikkursus har dels fokus på nye og nyere analoge og digitale læremidler og dels fokus på eleven i den udøvende og skabende rolle.

Tilmeld kursus

Fagligt indhold

Dette musikkursus har dels fokus på nye og nyere analoge og digitale læremidler og dels fokus på eleven i den udøvende og skabende rolle.

I første del af kurset ser vi på relevante nye og nyere læremidler målrettet mellemtrinnet. Der vil være nedslag i materialerne, og vi synger sange og afprøver gode forslag til musikaktiviteter.

I anden del af kurset er der fokus på eleven i den skabende rolle som producent og komponist – med særlig fokus på digital lydformning og komposition. Hvordan kommer man i gang med det? Denne del af kurset spiller på bedste vis sammen med udvalgte mål fra kompetenceområderne i dansk på samme årgange – hvis man ønsker tværfagligt samarbejde. Alle kan være med.

Medbring en computer (PC eller Mac) og headset. Gerne kendskab til Google Chrome.

Udbytte

Deltagerne præsenteres for nye og nyere analoge og digitale læremidler og får flere tilgange til god musikundervisning. Deltagerne får værktøjer til at understøtte elevernes skabende muligheder i musik.

Målgruppen

Musiklærere, der underviser på årgangene 3. klasse – 5. klasse

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Forplejning

Kurset er inkl. kaffe m/brød og frugt

Niels Rebsdorf Konsulent, Billedkunst, idræt, madkundskab og musik
Hanne Reinhold Dinesen Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær
Tilmeld kursus

Forløb