Natur og udeliv i fritidspædagogik

Kursus

Få styrket dine kompetencer med natur og udelivets potentialer i fritidspædagogikken. Fællesskab, trivsel og udvikling er faglige kernebegreber. Legen, bålet, og mestringsglæde er nøgleord i kursets aktiviteter.

Se datoer

Fagligt indhold:

På kurset kommer vi også omkring:

  • Viden om udelivspædagogik og -værktøjer til kvalificeret anvendelse af uderummet
  • viden om stedbaseret læring, samt styrk dit blik for at se nye muligheder i nærmiljøet
  • Udelivets pædagogiske muligheder i arbejdet med at styrke fællesskab og at styrke personlig udvikling
  • Praktiske eksempler på udepædagogik. Hermed også opøvelse af færdigheder og teknikker på udvalgte områder af udepædagogik og friluftsliv. Praktisk tøj til at være ude er derfor nødvendigt på kursusdagene.

Der vil være praktisk opgaver mellem kursusgangene. Det er derfor godt at være forberedt på at sætte tid af til at afprøve aktiviteter på din arbejdsplads mellem kursusgangene.

Udbytte:

Ideer til at udvikle din pædagogiske praksis med brug af natur og udeliv. Herunder at:

  • Få øget dit eget naturkendskab og indblik i at arbejde med naturens som indhold og ramme.

Afsæt for at udvikle et udepædagogisk fritidstilbud af høj kvalitet eller videre udvikle på det eksisterende arbejde med natur og udeliv.

  • Inddrage aktiviteter med krop, bevægelse og sanser
  • Udvikle din praksis mod en mere praktisk, handleorienteret og oplevelsesbaseret tilgang
  • Konkrete kompetencer og færdigheder som er relevante for din praksis.

Målgruppe: 

Kurset retter sig til pædagoger, der ønsker at blive bedre til at anvende uderummets potentialer i fritidstilbud. Det retter sig både til pædagoger, der ønsker at variere sine aktiviteter med praktiske og kropslige aktiviteter, samt dem der har interesse i at få større naturkendskab og sætte dette i spil i fritidspædagogikken.

Tina Mari Noregren H Jørgensen Underviser
Karen Hempler Andreasen Sekretær

Se datoer

Forløb