Netværk for nyuddannede lærere

Kursus

Få ideer, sparring, tips og tricks om klasseledelse, forældresamarbejde, årsplaner, input til dine fag mm. CFU hjælper dig godt gennem din første tid som nyuddannet lærer.

Se datoer

Få god inspiration til din nye lærerrolle

Fagligt indhold

CFU udbyder et gratis netværk for nyuddannede lærere med to netværksmøder hen over skoleåret. På netværksmøderne får du inputs til din klasseledelse, forældresamarbejde, årsplaner, skole-hjemsamtaler, bevægelse i undervisningen, teknologi i undervisning og meget andet spændende, som kan give dig inspiration til mange af de opgaver, du står med i dit måske første lærerjob som nyuddannet.

Du får udover inspirationsoplæg mulighed for at få faglig sparring af konsulenter i fagene:

Dansk, matematik, engelsk, tysk, naturfag, specialpædagogik

Desuden får du indblik i de mange gratis resurser og læremidler CFU har at tilbyde til dig i din daglige undervisning.

Og endelig får du mulighed for at netværke med andre nyuddannede, der som dig står med deres første år i lærerjobbet.

Du skal ved tilmelding angive to fag, du gerne vil have sparring i.

(afkrydsningsliste til Dansk, matematik, engelsk, tysk, naturfag, specialpædagogik)

Udbytte

Du får ideer til mange af de opgaver, man ikke nødvendigvis lærer om på læreruddannelsen, og du får mulighed for at få faglig sparring om dit fag og læremidler.

Målgruppen

Nyuddannede lærere.

Er du ikke i målgruppen?

Fortvivl ikke, vi har årligt mere end 300 kurser. Skulle vi mod forventning ikke have et, som passer til dig, så er vores konsulenter og undervisere specialiserede i at lave skræddersyede forløb. Kontakt os på cfu-kursus@ucl.dk for at høre mere.

Rikke Teglskov Konsulent, Matematik
Hanne Reinhold Piekut Kursussekretær
Karina Lund Kursussekretær

Se datoer

Forløb